Елена Жегус
Елена Жегус
Харковский государственный университет питания и торговли
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Науково-інноваційний потенціал України та сучасні проблеми його використання
ПГ Перерва, ОВ Жегус
НТУ" ХПІ", 2011
57*2011
Маркетингові дослідження. Навчальний посібник
ОВ Жегус, ТМ Парцирна
Харків: ФОП Іванченко ІС, 2016
192016
Маркетингові дослідження ринку: монографія
ОВ Жегус
Х.: ХДУХТ, 2010
132010
Теорія та практика ціноутворення в системі маркетингу. Монографія
ОВ Жегус, ЛО Попова, ТМ Парцирна
Харків: ХДУХТ, 2013
122013
Managing economic growth: marketing, management and innovations
SM Illiashenko, W Strielkowski
Prague Institute for Qualification Enhancement, 2016
92016
Інноваційна концепція сучасного науковометодичного забезпечення викладання маркетингу
ОВ Жегус, ЛО Попова, ОП Афанасьєва
М-ли конф.«Викладання маркетингу: Чому і як навчати студентів для роботи в …, 2009
72009
Marketynhovi doslidzhennia [Marketing researches]
OV Zhehus, TM Partsyrna
Kharkiv: FOP Ivanchenko IS, 2016
62016
Інтегрований підхід до організації продажу в роздрібній торгівлі
ОВ Жегус
Маркетинг і менеджмент інновацій, 62-72, 2017
52017
Особливості комплексу маркетингу підприємств ресторанного господарства
ОВ Жегус, МВ Михайлова
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2015
52015
Чинники ефективності маркетингової діяльності торговельного підприємства
ОВ Жегус, ВГ Бєліченко
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 247-254, 2012
52012
Формування маркетингово-орієнтованої цінової політики на підприємствах роздрібної торгівлі
ПГ Перерва, ОВ Жегус
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2008
52008
Формування маркетингово-орієнтованої цінової політики в підприємствах роздрібної торгівлі
ОВ Жегус
ОВ Жегус, 2006
52006
Rozvytok rynku produktiv vyshchoi osvity v Ukraini: stan i naslidky dlia zakladiv vyshchoi osvity
OV Zhehus
Marketynhova osvita v Ukraini. Tezy IV mizhnar. nauk.-prakt. konf. K.: KNEU …, 2018
42018
Маркетингові інновації як необхідна умова розвитку підприємства
ОВ Жегус
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 227-238, 2015
42015
Аналіз та прогнозування розвитку ринку ресторанних послуг в Харкові та Харківській області
О Жегус, М Михайлова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
42014
Theory and practice of pricing in the marketing system
OV Zhehus, L Popova, T Partsyrna
KhDUKhT.(ukrainian), 2013
42013
КЛЮЧОВІ СТЕЙКХОЛДЕРИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ГАЛУЗЕВОМУ РИНКУ KEY STAKEHOLDERS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN THE INDUSTRIAL MARKET
ОВ Жегус
Електронне наукове фахове видання, 159, 2018
32018
Ринок послуг вищої освіти як основа маркетингової діяльності вищого навчального закладу
ОВ Жегус
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 269-281, 2017
32017
Маркетингове планування в підприємствах ресторанного господарства. Монографія
МВ Михайлова, ОВ Жегус
Видавництво Іванченка ІС, 2015
32015
Розвиток мережі ресторанного господарства в регіонах України
ОВ Жегус, МВ Михайлова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 519-526, 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20