Maxim Borodin | Максим Бородін | Максим Бородин
Maxim Borodin | Максим Бородін | Максим Бородин
ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”, кафедра Учета, экономики и управления персоналом предприятия
Підтверджена електронна адреса в mail.pgasa.dp.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка інвестиційної привабливості будівельних проектів
ОЛ Герасимова, МО Бородін
Економічний простір: зб. наук. праць–ДВНЗ «Придніпровська державна академія …, 2008
82008
Теоретичні аспекти оцінки економічного стану підприємства
ЄВ Коваленко-Марченкова, ОВ Кірнос, МО Бородін
Інтелект XXI, 65-69, 2018
12018
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ІВ Поповиченко, ЄВ Коваленко-Марченкова, МО Бородін, ...
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2020
2020
умови неСТабільноСТі в КонТеКСТі ФунКціонування підприЄмСТв уКраїни
ІД Воробйова, МО Бородін
Молодий вчений, 517-521, 2019
2019
Економіка спільного споживання у сучасному суспільстві
ІО Каширнікова, ОЮ Щеглова, МО Бородін
Економічний простір, 68-75, 2018
2018
Особливості практичного бджільництва в умовах масової загибелі бждолиних сімей у Харківській області
МО Бородін, ІП Мещерякова
2018
Проблема ефективної собівартості будівельно-монтажних робіт на сучасному етапі розвитку будівельної індустрії України
НІ Верхоглядова, МО Бородін, АС Негода
Молодий вчений, 31-34, 2016
2016
ЕКОНОМІЧНА ЕНЕРГІЯ КОРПОРАЦІЙ THE ECONOMIC POWER OF CORPORATIONS
МО Бородін, ОЮ Щеглова
Електронне наукове видання, 40, 2016
2016
ОБГРУНТУВАННЯ КРИТЕРІАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ З ОЦІНКИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ RATIONALE FOR CRITERIA-BASED INDICATORS TO ASSESS THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION ENTERPRISES
ОЮ Щеглова
Електронне наукове видання, 75, 2016
2016
Наукова школа доктора економічних наук, професора н. І. Верхоглядової Економіка та управління діяльністю підприємства, функціонування соціально-економічних систем на галузевому …
ОЄ Кононова, МО Бородін
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 83-95, 2016
2016
ДИАГНОСТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ОЛ Герасимова, МА Бородин
Економічні студії, 62-65, 2014
2014
Економічне моделювання взаємодії підприємств у межах корпорації
ОЛ Герасимова, МО Бородін, ІВ Булавка
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 67-71, 2014
2014
ДІАГНОСТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БУДІВНИЦТВІ
ОЛ Герасимова, МО Бородін
ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ, 62, 2014
2014
Моделювання взаємного впливу підприємств в їх об’єднанні при динамізмі та економічній ефективності цього процесу
ВФ Залунін, МО Бородін
Економічний простір, 210-218, 2013
2013
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ НОРМУВАННЯ КЕРІВНОГО СКЛАДУ ТА СЛУЖБОВЦІВ
ВФ ЗАЛУНІН, МО БОРОДІН, ЮІ ШЕЛЕПУН
ВІСНИК, 162, 2013
2013
Моделювання муніципального простору в сучасних умовах
ВМ Кірнос, МО Бородін
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2009
2009
Муніципальні послуги, як показники якості менеджмента
ВМ Кірнос, МО Бородін
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2008
2008
Деякі аспекти муніципального управління в сучасних умовах
ВМ Кирнос, МО Бородін
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Инновационные …, 2008
2008
Міське населення України: деякі аспекти взаємовідносин із менеджментом
ВМ Кірнос, МО Бородін, ІВ Кононова
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2008
2008
Раціональне проектування багатофункціональних заглиблених протизсувних споруд
ГЕ Гуслиста, АЭ Гуслистая, МВ Савицький, НВ Савицкий, МО Бородін, ...
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20