Follow
Олександр Гулай (Gulay, Hulay)
Олександр Гулай (Gulay, Hulay)
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Verified email at kspu.kr.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Біотичні зв’язки патогенних бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae та синьозелених водоростей Mіcrocystis pulverea
ОВ Гулай, ОМ Жукорський
Біологія тварин, 9-15, 2013
82013
Формування екологічних зв’язків Erysipelothrix rhusiopathiae з Riccia fluitans у гідробіоценозах
ОВ Гулай, ОМ Жукорський
Рибогосподарська наука України, 17-23, 2013
72013
Вивчення біоценотичних зв’язків лептоспір з водними рослинами: Методичні рекомендації
ОВ Гулай
Дніпропетровськ: ВФК Оксамит-Прес, 2004
62004
ГНІЗДУВАННЯ ДОВГОНОГА У ВЕРХІВ'ЯХ ПІВДЕННОГО БУГУ
ОВ Гулай, ВВ Гулай
Беркут 6 (1-2), 45-46, 1997
51997
Сутінкові та нічні обліки бекасів, деркачів та перепілок
ВІ Гулай, ОВ Гулай
Обліки птахів: підходи, методики, результати: матеріали школи по уніфікації…, 1997
41997
Використання інтегровного курсу при формуванні дослідницької компетентності учнів в циклі природничих дисциплін
О Гулай, І Вергун, О Трифонова
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету…, 2016
32016
Кряква (Anas platyrhynchos L.) как источник возбудителя рожи
АВ Гулай, ОМ Жукорский, ВВ Гулай
Биоразнообразие наземных и водных животных. Зооресурсы., 39-41, 2014
22014
Алелопатичний вплив рослин роду Salix на популяції бактерії Erysipelothrix rhusiopathiae
ОВ Гулай
Агроекологічний журнал, 79-83, 2014
22014
Консортивні зв’язки спірохет Leptospira interrogans у прибережно-водних екосистемах
ОВ Гулай
Гулай ОВ–К., 2005.–293 с, 2005
22005
Роль нижчих ракоподібних Daphnia magna в існуванні патогенних бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae
О Гулай
Вісник аграрної науки 93 (12), 34-36, 2015
12015
Коровайка у верхів’ях Південного Бугу
ВВ Гулай, ОВ Гулай
Екологія. Людина. Суспільство, XVII Міжнародна науково-практична…, 2014
12014
Вплив шкірних виділень Rhodeus sericeu на патогенні бактерії
ОВ Гулай
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
12014
Вплив шкірних виділень риб роду Cyprinidae на популяції патогенних бактерій
ОВ Гулай, ОМ Жукорський
Рибогосподарська наука України, 80-87, 2014
12014
Екологічна оцінка фітоценозів рогозових боліт як потенційних осередків існування патогенних лептоспір
ВВ Гулай, ОВ Гулай
Наукові праці. Екологія 152 (140), 2011
12011
Особливості дендрофлори кіровограда та її значен-ня в оптимізації міського середовища
ГФ Аркушина, ОВ Гулай
Науковий вісник НЛТУ України 20 (14), 39-43, 2010
12010
ВИВЧЕННЯ ГАЛЬВАНОТАКСИСУ В ІНТЕГРОВАНОМУ КУРСІ ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
НВ Подопригора, ОВ Гулай
Редакційна колегія, 44, 2021
2021
Поширення гельмінтозів домашніх тварин (на прикладі SUS Всеукраїнської науково-практичної SCROFA Всеукраїнської науково-практичної DOMESTICUS) за результатами овоскопічних…
ОВ Гулай, А Власенко
ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019
2019
Партеногенетичний мармуровий рак–потенційний інвазивний вид у водоймах Кіровоградщини
А Оглоб’як, ВВ Гулай
ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019
2019
Знахідки ТВарин ЧерВОнОї книГи України В кірОВОГрадській Та хМельницькій ОбласТях
ОВ Гулай, ВВ Гулай
Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ/Серія…, 2018
2018
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВНОГО КУРСУ ПРИ ФОРМУВАННІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ В ЦИКЛІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
ІВ Вергун, ОМ Трифонова, ОВ Гулай
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І…, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20