Санагурський Д. (Sanahurskiy D.)
Санагурський Д. (Sanahurskiy D.)
професор кафедри біофізики та біоінформатики, біологічний факультет, ЛНУ ім. І. Франка
Verified email at franko.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Na+, K+–АТФ-азна активність мембран зародків в’юна Misqurnus fossilis L. при дії антибіотиків
МВ Целевич, СМ Мандзинець, ДІ Санагурський
Фізіол. журнал 50 (5), 64-68, 2004
182004
Характеристики электрофизиологических параметров мембран эмбриональных клеток вьюна при ингибировании Na+, К+-АТФ-азы
ЕА Гойда, ИР Медына, ДИ Санагурский, НС Стельмах
Онтогенез 20 (2), 164-170, 1989
131989
Процеси перекисного окиснення ліпідів у живих організмах: монографія
НП Головчак, АВ Тарновська, ГІ Коцюмбас, ДІ Санагурський
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012
122012
Активність Na+, K+-ATФази мембран зародків в’юна (Misgurnus fossilis L.) за дії катіонів важких металів
НМ Бойко, МВ Целевич, ДІ Санагурський
Укр. біохім. журнал 76 (2), 22, 2004
112004
Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз печінки птиці за дії гіпохлориту натрію різних концентрацій
НП Головчак, ГІ Коцюмбас, ОІ Бішко, ДІ Санагурський
Физика живого 18 (2), 2010
102010
Вплив гіпохлориту натрію на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз зародків в’юна протягом раннього ембріогенезу
АР Зинь, НП Головчак, АВ Тарновська, МБ Галан, ДІ Санагурський
Біологічні студії/Studia Biologica 6 (1), 67-76, 2012
92012
Новый подход к оценке взаимосвязи различных параметров, влияющих на динамику трансмембранного потенциала у развивающихся зародышей вьюна
ЕА Гойда, ВВ Ощаповский, ДИ Санагурский
Биофизика 41 (2), 393-399, 1996
71996
Процеси ліпопероксидації зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання
М Яремчук, М Дика, Д Санагурський
Вісник Львівського університету. Сер.: Біологічна, 82-89, 2014
62014
Зміни динаміки мембранного потенціалу зародків в’юна під впливом тіосульфонатів
О Яремкевич, М Бура, С Мандзинець, В Лубенець, ВП Новіков, ...
Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2009
62009
Ідентифікація Ca2+-активованої, Mg2+-залежної АТP-гідролазної ферментативної активності мікросомної фракції мембран зародків в’юна (Misgurnus fossilis L.)
МВ Целевич, РВ Фафула, МБ Галан, ДІ Санагурський
Укр. біохім. журнал 79 (1), 53-57, 2007
62007
Дослідження впливу фторхінолону бороцину на розвиток зародків в’юна протягом раннього ембріо генезу. Біохімічний та цитологічний аспекти
МВ Целевич, АВ Тарновська, ДІ Санагурський
Біо логія тварин.–2005.–7, 143-151, 2005
62005
Інтенсивність процесів ліпопероксидації у зародках в’юна (Misgurnus fossilis L.) під впливом катіонів кальцію, магнію та антибіотиків класу фторхінолонів
А Тарновська, Г Смалюх, Д Санагурський
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол, 19-25, 2003
62003
Трансмембранный потенциал в раннем эмбриогенезе вьюна (Misgurnus fossilis L.) при гормональных воздействиях
ДИ Санагурский
К., 1983, 1983
51983
Морфологічні й ультраструктурні зміни у зародках в’юна впродовж ембріогенезу та за дії гіпохлориту натрію
А Зинь, А Безкоровайний, Н Гарасим, О Кулачковський, ...
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 18-28, 2014
42014
Оцінка окремих показників прооксидантно-антиоксидантної рівноваги крові при застосуванні хіміоозонотерапії деструктивних форм туберкульозу легень
ОО Отчич, КД Мажак, ДІ Санагурський
Біологічні студії 4 (3), 45-54, 2010
42010
Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз зародків в'юна за дії низькоінтенсивного лазерного опромінення
НП Головчак, АВ Тарновська, МВ Бура, МС Романюк, ДІ Санагурський
Физика живого 17 (1), 2009
42009
Вплив йонів кальцію, магнію та високомолекулярних сполук на виживання зародків риб
АВ Тарновська, ДІ Санагурський
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол 31, 3-14, 2002
42002
Изменения трансмембранного потенциала у развивающихся зародышей вьюна под влиянием инсулина, ингибирования транскрипции и трансляции
СИ Кусень, ДИ Санагурский, ИГ Муращик
Биофизика 25 (4), 658-663, 1980
41980
Вплив похідних тіосульфокислот на транспортні системи зародків холоднокровних
ОС Яремкевич, МВ Бура, СМ Мандзинець, ВІ Лубенець, ...
Физика живого 19 (1), 2011
32011
КІНЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ NA+, К+-АТФази КЛІТИН ЗАРОДКІВ В'ЮНА
МВ Целевич, СМ Мандзинець, ДІ Санагурський
Біофізичний вісник 1 (20), 2008
32008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20