Олена Демчук
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Математичне моделювання поширення забруднення в річках при промивках із водосховищ
ПІ Ковальчук, ОС Демчук, РЮ Коваленко
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, 84-91, 2016
52016
Моделювання ризиків затоплення земель в басейні малої ріки
ОС Демчук
Вісник НУВГП.–Рівне, 2009
22009
Реалізація екосистемного підходу до класифікації та прогнозування якості водних ресурсів малих річок
ПІ Ковальчук, ОС Демчук
Збірник наукових праць.“Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво”.—Рівне, 2006
22006
Система аналізу антропогенного навантаження і класифікації екологічного стану малих річок України
ПІ Ковальчук, ОС Демчук, ОМ Стаднічук
Вісник НУВГП: збірник наукових праць.—Рівне, 2005
22005
Прийняття рішень в підсистемі “Використання земель” інформаційно-аналітичної системи оцінки екологічного стану малих річок в умовах невизначеності та ризику
ПІ Ковальчук, ОС Демчук, ОВ Бобер
Вісник НУВГП, присвячений, 0
2
Сценарне моделювання промивки річки Інгулець при подачі води на зрошення
ПИ Ковальчук, ОС Демчук, РЮ Коваленко, АА Балихіна
Індуктивне моделювання складних систем, 117-126, 2016
12016
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Комп ‘ютерна математика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Комп ‘ютерні …
ОС Демчук
2021
System model of integrated management of the water resources of the Ingulets River by a basin principal
VP Kovalchuk, PI Kovalchuk, MV Yatsyuk, RY Kovalenko, OS Demchuk, ...
Land Reclamation and Water Management, 37-48, 2020
2020
Силабус навчальної дисципліни «Переддипломна практика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інтернет речей», 121 …
ОС Демчук
2020
Силабус навчальної дисципліни «Практична підготовка з основ програмної інженерії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною …
ОС Демчук
2020
Силабус навчальної дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою …
ОС Демчук
2020
Силабус навчальної дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інтернет речей …
ОС Демчук
2020
Структура межових знаків у контексті класифікації геодезичних мереж
І Тревого, Є Ільків, М Галярник, О Демчук
GEOFORUM’2019: тези доповідей 24 Міжнародної науково-технічної конференції …, 2019
2019
Освітньо-професійна програма «Прикладна математика» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 113 «Прикладна математика» галузі знань 11 «Математика і статистика …
ОВ Прищепа, ПМ Мартинюк, ОР Мічута, ТП Цвєткова, ОС Демчук
2019
Робоча програма навчальної дисципліни «Нейронні мережі та нейро-нечіткі технології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо …
ОС Демчук
2019
Робоча програма “Методи оптимізації та дослідження операцій” для студентів, які навчаються, за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”. Program of the Discipline" Methods of …
ОС Демчук
2019
Комп'ютерна математика (укр.) Computer Mathematics (en.)
ОС Демчук
2019
Основи програмної інженерії (укр.) Fundamentals of Software Engineering (en.)
ОС Демчук
2019
Методи оптимізації та дослідження операцій (укр.) Methods of optimization and operations research (en.)
ОС Демчук
2019
Робоча програма" Комп’ютерна математика" для студентів, які навчаються за спеціальностями 113" Прикладна математика" та 122" Комп’ютерні науки". Program of the Discipline …
ОС Демчук
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20