Олександр Павлович Поліщук | Александр Павлович Полищук
Олександр Павлович Поліщук | Александр Павлович Полищук
Kryvyi Rih State Pedagogical University | Криворізький державний педагогічний університет
Verified email at ccjournals.eu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Модель мобільного навчання в середній та вищій школі
ОП Поліщук, ІО Теплицький, СО Семеріков
Комп’ютерне моделювання в освіті / Матеріали ІІІ Всеукраїнського науково …, 2008
42*2008
Автоматика
АП Полищук, СА Семериков
Кривой Рог: Издательский отдел КГПИ, 1999
33*1999
Методы вычислений в классах языка С++
АП Полищук, СА Семериков
Кривой Рог: Издательский отдел КГПИ, 1999
291999
Программирование в X Window
АП Полищук, СА Семериков
Кривой Рог: Издательский отдел КГПУ, 2003
15*2003
Программирование в X Windows средствами Free Pascal
АП Полищук, СА Семериков
Кривой Рог: Издательский отдел КГПУ, 2005
12*2005
Системное программирование в UNIX средствами Free Pascal
АП Полищук, СА Семериков
Кривой Рог: Издательский отдел КГПУ, 2005
122005
Информатика. Персональный компьютер и его программирование (С, С++, Паскаль)
АП Полищук
Кривой Рог: КГПИ, 1997
12*1997
Систематичне навчання моделюванню в підготовці майбутнього вчителя
ОП Поліщук, ІО Теплицький, СО Семеріков
Комп’ютерне моделювання в освіті / Матеріали Всеукраїнського науково …, 2006
102006
Методичні та організаційні проблеми навчання комп’ютерного програмування у вищих навчальних закладах
ОП Поліщук, СО Семеріков
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики 6 (3), 8-11, 2006
82006
Сучасні тенденції розвитку теорії і методики навчання інформатики
ОП Поліщук, ІО Теплицький, СО Семеріков
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики 9, 509-514, 2011
72011
Событийно-ориентированное программирование
АП Полищук, СА Семериков
КГПУ, 2001
72001
Програмна підтримка системного програмування засобами мови Python
ОП Поліщук, СО Семеріков, ІО Теплицький, АС Бойко
Інноваційні технології навчання в сучасній дидактиці вищої школи / Матеріали …, 2007
6*2007
О реализации практикума по программированию лексических и синтаксических анализаторов при создании языковых интерпретаторов
АП Полищук, СА Семериков
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики 4 (3), 250-259, 2004
62004
Комп’ютерне моделювання у Web-середовищі
ОП Поліщук, ІО Теплицький, СО Семеріков
Комп’ютерне моделювання в освіті : матеріали VІ Всеукраїнського науково …, 2013
5*2013
Перспективи фундаменталізації шкільного курсу інформатики
ОП Поліщук, ІО Теплицький, СО Семеріков
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики 10 (3), 126-131, 2012
52012
Некоторые особенности программной реализации методов экспериментальной идентификации линейных процессов
АП Полищук, СА Семериков
Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, освіті та …, 2001
52001
Web-СКМ SAGE у задачах теорії кодування
ОП Поліщук, СВ Шокалюк, ІС Закарлюка
Комп’ютерні технології в будівництві / Матеріали VI Міжнародної науково …, 2008
42008
Розподілені обчислення у Web-СКМ SAGE
ОП Поліщук, СВ Шокалюк, СВ Середа
Комп’ютерні технології в будівництві / Матеріали VI Міжнародної науково …, 2008
42008
О составлении и реализации учебных планов по кибернетическим дисциплинам в высшей школе
АП Полищук, СА Семериков
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики 3 (3), 273-279, 2003
42003
Информатика. Персональный компьютер и его программирование (С, С++, Паскаль). Издание второе, дополненное и переработанное
АП Полищук
Кривой Рог: Издательский отдел КГПУ, 2000
42000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20