Підписатись
Ремех, Тетяна Олексіївна
Ремех, Тетяна Олексіївна
Інститут педагогіки НАПН України
Підтверджена електронна адреса в undip.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання: метод. посіб.
А Панченков, О Пометун, Т Ремех
К.: АПН, 2003
562003
Сутність і структура громадянської компетентності учня нової української школи
ТО Ремех
Український педагогічний журнал, 34-41, 2018
442018
Кроки до демократії: уроки громадянської освіти
О Пометун, Т Ремех, Е Ламах
К.: АПН, 2001
332001
Правознавство. Практичний курс: підручник для 9 кл.
ОІ Пометун, ТО Ремех
К.: Літера ЛТД, 1-192, 2009
232009
Методичні засади навчання правознавства в процесі допрофільної підготовки школярів: дис.… кандидата пед. наук: 13.00. 02/Тетяна Олексіївна Ремех
ТО Ремех
автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00. 02, 2011
192011
Методика навчання учнів 9-го класу основ правознавства
ТО Ремех
Київ:«КОНВІ ПРІНТ», 2018
172018
Правознавство. Практичний курс: методичний посібник для вчителів
О Пометун, Т Ремех, Л Пилипчатіна
К.: Логос, 2009
122009
Модельна навчальна програма «Досліджуємо історію і суспільство. 5–6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти
ОІ Пометун, ТО Ремех, ЮБ Малієнко, ПВ Мороз
URL: https://cutt. ly/6wIJjfMp (дата звернення 24.10. 2023), 2021
102021
Оцінювання учнів із громадянської освіти в контексті компетентнісного підходу
ПО Ремех Тетяна
Український педагогічний журнал 2019 (1), 86-97, 2019
10*2019
Практичний довідник учителя громадянської освіти: метод. посіб
О Пометун, Т Ремех
Пометун, Т. Ремех. Київ, 2018
102018
Метод проектів у громадянській освіті
Т Ремех
Директор школи. Україна, 163-184, 2004
102004
Правознавство (практичний курс). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 9 клас
О Пометун, Т Ремех
ПП «Вікторія».–2009.–31 с, 2009
92009
Права людини: навчальний посібник для 10 (11) класу
РТО Пометун О.І.
Літера ЛТД, 2008
9*2008
Правознавство
О Пометун, Т Ремех
Практичний курс: метод. посіб. для вчителів загальноосвіт. шк., які …, 0
9
Досліджуємо історію і суспільство. Підручник інтегрованого курсу для 6 класу закладів заг. сер. освіти. К.: Видавничий дім «Освіта», 2023. 256 с. ЦКЬ: Ьїїр5
О Пометун, Т Ремех, Ю Малієнко
ЦКЬ: Шр8://рібгисЬпук. сот. иа/1675-_бо81іб_і8Їогіуі_ротеїип. Ьїт1, 27, 2022
82022
Методика навчання учнів ліцею громадянської освіти: методичний посібник
ТО Ремех, ОІ Пометун
КОНВІ ПРІНТ, 2021
82021
Формувальне оцінювання у навчанні історії та громадянської освіти в контексті Нової української школи
ОІ Пометун, ТО Ремех
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 2, 108-110, 2020
82020
Методичнi засади навчання правознавства в процесi допрофiльної пiдготовки школярiв: дис.… канд. пед. наук: спец. 13.00. 02 «Теорiя та методика навчання (iсторiя та …
ТО Ремех
82011
Навчання в дії: навч.-метод. посіб.
ОІ Пометун, АО Панченков, ТО Ремех
К.: Вид-во АПН, 2003
82003
Практичне право: Навч. посіб.: 8 кл.
ОІ Пометун, ТО Ремех, ІМ Гейко
К.: Вид-во АСК, 2003
82003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20