Ольга Посылкина
Ольга Посылкина
Национальный фармацевтический университет
Verified email at nuph.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Финансово-экономический анализ: Учебник
АМ Бандурка, ИМ Червяков, ОВ Посылкина
Харьков: Ун-т внутр. дел 394, 1999
791999
Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва і проблеми його фінансового забезпечення
ОВ Посилкіна
НФаУ, 2003
512003
Логістичний менеджмент фармацевтичного виробництва: Монографія
ОВ Посилкіна, РВ Сагайдак-Нікітюк, ГВ Загорій, ОЮ Горбунова, ...
Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2011
432011
Управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості: монографія
ОВ Посилкіна, ОВ Доровський, ЮС Братішко, МІ Сидоренко
Х.: НФаУ, 2010
352010
Патентознавство
ОВ Посилкіна, ОВ Літвінова, ЕВ Литвинова, НЙ Баран
НФаУ, 2014
29*2014
Фармацевтична логістика: монографія
ОВ Посилкіна, РВ Сагайдак, БП Громовік
Харків: НФаУ, Золоті сторінки, 2004
272004
Фармацевтична логістика
ОВ Посилкіна, РВ Сагайдак, БП Громовік, БП Громовик
НФаУ, 2004
212004
Логістичний менеджмент фармацевтичного підприємства: монографія/[ОВ Посилкіна, РВ Сагайдак-Нікітюк, ГВ Загорій й ін.]
ОВ Посилкіна
Харків: НФаУ, 2011
202011
Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів
ОВ Посилкіна, ГВ Костюк, ВМ Тіманюк
ОВ Посилкіна, ГВ Костюк, ВМ Тіманюк–Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2009
182009
Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств:[підр. для студ. вищ. навч. закл.]
ОВ Посилкіна, ВМ Толочко
Х.: Вид-во НФаУ, 2001
182001
Актуальність впровадження інтегрованої логістики в фармації
ОВ Посилкіна, АГ Хромих, АГ Хромых
НФаУ, 2011
172011
Актуальні аспекти оцінки соціально-економічного потенціалу фармацевтичних підприємств
ОВ Посилкіна, ОА Яремчук, ОЮ Горбунова
162009
Економічна діагностика: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей
ОВ Посилкіна, КС Світлична
Харків: видавництво Національної фармацевтичної академії, 2014
152014
Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. для студ. економ. спец
ОВ Посилкіна, ОВ Доровський, ЮС Братішко
Х.: НФаУ, 2014
152014
Фінансово-економічний аналіз
ОМ Бандурка, ІМ Червяков, ОВ Посилкіна
Харків: З Харківського університе ту внутрішніх справ, 1999
141999
Концептуальнi пiдходи до управлiння логiстичними ризиками в складних багатопотокових системах в умовах фармацевтичної галузi
РВ Сагайдак-Нiкiтюк, ОВ Посилкiна
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 8-12, 2010
132010
Діагностика сталого соціально-економічного розвитку фармацевтичних підприємств
ОВ Посилкіна, ЮС Братішко, КС Світлична, ЮС Братишко, ...
112015
Управління проектами у фармацевтичному виробництві: монографія
ОВ Посилкіна, ЯМ Деренська, ГВ Костюк
Х.: НФаУ, 2010
112010
Теоретико-методологічні підходи до оцінювання якості вищої освіти в контексті світових рейтингів вищих навчальних закладів
АВ Кайдалова, ОВ Посилкіна
Фармацевтичний часопис, 76-81, 2015
102015
Створеня фармацевтичних кластерів в Україні на підставі логістичного менеджменту та міжнародних стандартів якості
РВ Сагайдак-Нікітюк, ОВ Посилкіна, РВ Сагайдак-Никитюк
10*2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20