Ольга Посылкина
Ольга Посылкина
Национальный фармацевтический университет
Verified email at nuph.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Финансово-экономический анализ: Учебник
АМ Бандурка, ИМ Червяков, ОВ Посылкина
Харьков: Ун-т внутр. дел 394, 1999
701999
Логістичний менеджмент фармацевтичного виробництва: Монографія
ОВ Посилкіна, РВ Сагайдак-Нікітюк, ГВ Загорій, ОЮ Горбунова, ...
Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2011
512011
Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва і проблеми його фінансового забезпечення
ОВ Посилкіна
НФаУ, 2003
502003
Управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості: монографія
ОВ Посилкіна, ОВ Доровський, ЮС Братішко, МІ Сидоренко
Х.: Вид-во НФаУ, 2010
352010
Фармацевтична логістика: монографія
ОВ Посилкіна, РВ Сагайдак, БП Громовік
Харків: НФаУ, Золоті сторінки, 2004
232004
Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів
ОВ Посилкіна, ГВ Костюк, ВМ Тіманюк
ОВ Посилкіна, ГВ Костюк, ВМ Тіманюк–Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2009
182009
Фармацевтична логiстика
ОВ Посилкіна, РВ Сагайдак, ОМ Яремчук, ГВ Кубасова, АМ Яремчук, ...
НФаУ, 2007
182007
Економіка праці та соціально-трудові відносини
ОВ Посилкіна, ГВ Кубасова, ЮС Братішко
НФаУ, 2018
172018
Інтелектуальна власність
ОВ Посилкіна, ОВ Літвінова, ОВ Литвинова, НЙ Баран
НФаУ, 2014
16*2014
Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств:[підр. для студ. вищ. навч. закл.]
ОВ Посилкіна, ВМ Толочко
Х.: Вид-во НФаУ, 2001
152001
Актуальність впровадження інтегрованої логістики в фармації
ОВ Посилкіна, АГ Хромих, АГ Хромых
НФаУ, 2011
142011
Актуальні аспекти оцінки соціально-економічного потенціалу фармацевтичних підприємств
ОВ Посилкіна, ОА Яремчук, ОЮ Горбунова
142009
Управління проектами у фармацевтичному виробництві: монографія
ОВ Посилкіна, ЯМ Деренська, ГВ Костюк
Х.: НФаУ, 2010
112010
Концептуальнi пiдходи до управлiння логiстичними ризиками в складних багатопотокових системах в умовах фармацевтичної галузi
РВ Сагайдак-Нiкiтюк, ОВ Посилкiна
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 8-12, 2010
112010
Застосування системи збалансованих показників як інструменту реалізації стратегії на фармацевтичних підприємствах
НМ Мусієнко, ОВ Посилкіна, ОА Яремчук
Фармацевтичний часопис, 2014
92014
Modern state of personnel management in pharmaceutical enterprises
YS Bratishko, OV Posylkina, HV Kubasova
9*2014
Теоретико-методологічні підходи до оцінювання якості вищої освіти в контексті світових рейтингів вищих навчальних закладів
АV Kaydalovа, ОV Posylkina
Фармацевтичний часопис, 2015
82015
Дослідження сучасних трендів дистриб’юції та управління запасами у фармації
ОВ Посилкіна, ОЮ Горбунова, ЮЄ Новицька
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 56-61, 2012
82012
Актуальні проблеми розвитку клінічної логістики в Україні
ОВ Посилкіна, ІА Зупанець, ИА Зупанец, АГ Хромих, АГ Хромых
НФаУ, 2012
82012
Управління інтелектуальним капіталом в умовах інноваційного розвитку фармацевтичного виробництва
ОВ Літвінова, ОВ Посилкіна, ЕВ Литвинова
8*2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20