Ольга Посылкина
Ольга Посылкина
Национальный фармацевтический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Финансово-экономический анализ: Учебник
АМ Бандурка, ИМ Червяков, ОВ Посылкина
Харьков: Ун-т внутр. дел 394, 1999
691999
Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва і проблеми його фінансового забезпечення
ОВ Посилкіна
НФаУ, 2003
502003
Логістичний менеджмент фармацевтичного виробництва: Монографія
ОВ Посилкіна, РВ Сагайдак-Нікітюк, ГВ Загорій, ОЮ Горбунова, ...
Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2011
482011
Управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості: монографія
ОВ Посилкіна, ОВ Доровський, ЮС Братішко, МІ Сидоренко
Х.: Вид-во НФаУ, 2010
332010
Фармацевтична логістика: монографія
ОВ Посилкіна, РВ Сагайдак, БП Громовік
Харків: Золоті сторінки, 2004
242004
Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів
ОВ Посилкіна, ГВ Костюк, ВМ Тіманюк
ОВ Посилкіна, ГВ Костюк, ВМ Тіманюк–Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2009
172009
Фармацевтична логістика
ОВ Посилкіна, РВ Сагайдак, БП Громовік, БП Громовик
НФаУ, 2004
172004
Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств:[підр. для студ. вищ. навч. закл.]
ОВ Посилкіна, ВМ Толочко
Х.: Вид-во НФаУ, 2001
162001
Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. для студ. економ. спец
ОВ Посилкіна, ОВ Доровський, ЮС Братішко
Х.: НФаУ, 2014
152014
Актуальність впровадження інтегрованої логістики в фармаціїї
ОВ Посилкіна, АГ Хромих, АГ Хромых
142011
Інтелектуальна власність
ОВ Посилкіна, ОВ Літвінова, ОВ Литвинова, НЙ Баран
НФаУ, 2014
13*2014
Актуальні аспекти оцінки соціально-економічного потенціалу фармацевтичних підприємств
ОВ Посилкіна, ОА Яремчук, ОЮ Горбунова
122009
Управління проектами у фармацевтичному виробництві: монографія
ОВ Посилкіна, ЯМ Деренська, ГВ Костюк
Х.: НФаУ, 2010
112010
Концептуальнi пiдходи до управлiння логiстичними ризиками в складних багатопотокових системах в умовах фармацевтичної галузi
РВ Сагайдак-Нiкiтюк, ОВ Посилкiна
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 8-12, 2010
112010
Діагностика сталого соціально-економічного розвитку фармацевтичних підприємств
ОВ Посилкіна, ЮС Братішко, КС Світлична, КС Светличная
102015
Виробнича логістика:[навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]
ОВ Посилкіна
Х.: НФаУ, 2009
102009
Економічна діагностика: навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей
ОВ Посилкіна
X.: НФаУ, 2014
92014
Modern state of personnel management in pharmaceutical enterprises
YS Bratishko, OV Posylkina, AV Kubasova
9*2014
Дослідження сучасних трендів дистриб’юції та управління запасами у фармації
ОВ Посилкіна, ОЮ Горбунова, ЮЄ Новицька
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 56-61, 2012
92012
Теоретико-методологічні підходи до оцінювання якості вищої освіти в контексті світових рейтингів вищих навчальних закладів
АV Kaydalovа, ОV Posylkina
Фармацевтичний часопис, 2015
82015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20