Ольга Посылкина
Ольга Посылкина
Национальный фармацевтический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Финансово-экономический анализ: Учебник
АМ Бандурка, ИМ Червяков, ОВ Посылкина
Харьков: Ун-т внутр. дел 394, 1999
731999
Логістичний менеджмент фармацевтичного виробництва: Монографія
ОВ Посилкіна, РВ Сагайдак-Нікітюк, ГВ Загорій, ОЮ Горбунова, ...
Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2011
612011
Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва і проблеми його фінансового забезпечення
ОВ Посилкіна
НФаУ, 2003
512003
Управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості: монографія
ОВ Посилкіна, ОВ Доровський, ЮС Братішко, МІ Сидоренко
Х.: Вид-во НФаУ, 2010
342010
Фармацевтична логістика: монографія
ОВ Посилкіна, РВ Сагайдак, БП Громовік
Харків: НФаУ, Золоті сторінки, 2004
262004
Фармацевтична логiстика
ОВ Посилкіна, РВ Сагайдак, ОМ Яремчук, ГВ Кубасова, АМ Яремчук, ...
НФаУ, 2007
212007
Управління персоналом: навч. посіб.
ОВ Посилкіна, ЮС Братішко, ГВ Кубасова, АВ Кубасова
НФаУ, 2015
19*2015
Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів
ОВ Посилкіна, ГВ Костюк, ВМ Тіманюк
ОВ Посилкіна, ГВ Костюк, ВМ Тіманюк–Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2009
182009
Економіка праці та соціально-трудові відносини
ОВ Посилкіна, ГВ Кубасова, ЮС Братішко
НФаУ, 2018
172018
Актуальність впровадження інтегрованої логістики в фармації
ОВ Посилкіна, АГ Хромих, АГ Хромых
НФаУ, 2011
162011
Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств:[підр. для студ. вищ. навч. закл.]
ОВ Посилкіна, ВМ Толочко
Х.: Вид-во НФаУ, 2001
162001
Актуальні аспекти оцінки соціально-економічного потенціалу фармацевтичних підприємств
ОВ Посилкіна, ОА Яремчук, ОЮ Горбунова
142009
Управління проектами у фармацевтичному виробництві: монографія
ОВ Посилкіна, ЯМ Деренська, ГВ Костюк
Х.: НФаУ, 2010
112010
Концептуальнi пiдходи до управлiння логiстичними ризиками в складних багатопотокових системах в умовах фармацевтичної галузi
РВ Сагайдак-Нiкiтюк, ОВ Посилкiна
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 8-12, 2010
112010
Теоретико-методологічні підходи до оцінювання якості вищої освіти в контексті світових рейтингів вищих навчальних закладів
АV Kaydalovа, ОV Posylkina
Фармацевтичний часопис, 2015
92015
Застосування системи збалансованих показників як інструменту реалізації стратегії на фармацевтичних підприємствах
НМ Мусієнко, ОВ Посилкіна, ОА Яремчук
Фармацевтичний часопис, 2014
92014
Modern state of personnel management in pharmaceutical enterprises
YS Bratishko, OV Posylkina, HV Kubasova
9*2014
Діагностика сталого соціально-економічного розвитку фармацевтичних підприємств
ОВ Посилкіна, ЮС Братішко, КС Світлична, КС Светличная
82015
Дослідження сучасних трендів дистриб’юції та управління запасами у фармації
ОВ Посилкіна, ОЮ Горбунова, ЮЄ Новицька
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 56-61, 2012
82012
Актуальні проблеми розвитку клінічної логістики в Україні
ОВ Посилкіна, ІА Зупанець, ИА Зупанец, АГ Хромих, АГ Хромых
НФаУ, 2012
82012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20