Ольга Посылкина
Ольга Посылкина
Национальный фармацевтический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Финансово-экономический анализ: Учебник
АМ Бандурка, ИМ Червяков, ОВ Посылкина
Харьков: Ун-т внутр. дел 394, 1999
581999
Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва і проблеми його фінансового забезпечення
ОВ Посилкіна, ОВ Посылкина
НФаУ, 2003
472003
Управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості: Монографія/За ред. ОВ Посилкіної
ОВ Посилкіна, ОВ Доровський, ЮС Братішко, МІ Сидоренко
Х.: Вид-во НФаУ, 2010
332010
Логістичний менеджмент фармацевтичного виробництва: Монографія
ОВ Посилкіна, РВ Сагайдак-Нікітюк, ГВ Загорій, ОЮ Горбунова, ...
Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2011
322011
Державний екзамен
ОВ Посилкіна, РВ Сагайдак-Нікітюк, ОВ Посылкина, ...
НФаУ, 2014
20*2014
Фармацевтична логістика: монографія
ОВ Посилкіна, РВ Сагайдак, БП Громовік
Харків: Золоті сторінки, 2004
202004
Фінансова діяльність хімікофармацевтичних підприємств: Підручник для студентів вищ. фармац. навч. закладів/За ред. ВМ Толочка
ОВ Посилкіна, ВМ Толочко
Х.: Вид-во НФаУ, 2001
172001
Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів
ОВ Посилкіна, ГВ Костюк, ВМ Тіманюк
ОВ Посилкіна, ГВ Костюк, ВМ Тіманюк–Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2009
162009
Актуальність впровадження інтегрованої логістики в фармаціїї
ОВ Посилкіна, АГ Хромих, ОВ Посылкина, АГ Хромых
152011
Фармацевтична логістика
ОВ Посилкіна, РВ Сагайдак, БП Громовік, ОВ Посылкина, БП Громовик
НФаУ, 2004
142004
Управління проектами у фармацевтичному виробництві: монографія
ОВ Посилкіна, ЯМ Деренська, ГВ Костюк
Х.: НФаУ, 2010
102010
Актуальні аспекти оцінки соціально-економічного потенціалу фармацевтичних підприємств
ОВ Посилкіна, ОА Яремчук, ОЮ Горбунова
92009
Modern state of personnel management in pharmaceutical enterprises
YS Bratishko, OV Posylkina, AV Kubasova
8*2014
Концептуальнi пiдходи до управлiння логiстичними ризиками в складних багатопотокових системах в умовах фармацевтичної галузi
РВ Сагайдак-Нiкiтюк, ОВ Посилкiна
Український журнал клінічної та лабораторної медицини, 8-12, 2010
82010
Теоретико-методологічні підходи до оцінювання якості вищої освіти в контексті світових рейтингів вищих навчальних закладів
АВ Кайдалова, ОВ Посилкіна
Фармацевтичний часопис, 76-81, 2015
72015
Патентознавство: навч. посіб. для студ. вищ. фармац. та мед. навч. закл.
ОВ Посилкіна
Х.: НФаУ, 2013
72013
Дослідження сучасних трендів дистриб’юції та управління запасами у фармації
ОВ Посилкіна, ОЮ Горбунова, ЮЄ Новицька
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 56-61, 2012
72012
Актуальні проблеми розвитку клінічної логістики в Україні
ОВ Посилкіна, ОВ Посылкина, ІА Зупанець, ИА Зупанец, АГ Хромих, ...
НФаУ, 2012
72012
Управління інтелектуальним капіталом в умовах інноваційного розвитку фармацевтичного виробництва
ОВ Літвінова, ОВ Посилкіна, ЕВ Литвинова, ОВ Посылкина
7*2012
Актуальні питання логістики фармацевтичної дистрибуйії і аптечних мереж
ОВ Посилкіна
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
72008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20