Підписатись
Свідерська Галина
Свідерська Галина
доцент кафедри психології розвитку та консультуванняТНПУ імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в elr.tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психологія чуйності: монографія
ГМ Свідерська
Тернопіль: ТНПУ 305, 2013
102013
Психолого-педагогічні чинники розвитку чуйності у ранньому юнацькому віці
ГМ Свідерська
Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного …, 2009
102009
Проблема чуйності
ГМ Свідерська
Соціальна психологія, 11, 2005
72005
Тренінгова програма розвитку чуйності у старшокласників „Я–чуйна людинаˮ
ГМ Свідерська
Практична психологія та соціальна робота, 28-45, 2011
62011
Релігійність як аспект культури життєвого самовизначення сучасного студентства
Г Свідерська
Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна …, 2016
52016
Морально-психологічна природа феномену милосердя
ГМ Свідерська
Пробл. заг. та пед. психології: зб. наук. пр.–2011.–13, Ч 4, 343-350, 2011
52011
Психологічні особливості розвитку перфекціонізму та особистісної зрілості студентів
ПСА Свідерська Г.М.
Габітус, С. 136-142, 2022
22022
Psychological analysis of paradigms of development of modern higher education.
OV Radchuk H., Adamska Z., Chopyk S., Sviderska H.
SOCIETY. INTEGRATION.EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2021
22021
Релігійність як соціально-психологічний чинник особистісного становлення дівчат і хлопців студентського віку
ГМ Свідерська
22017
Психолого-педагогічні чинники розвитку чуйності як професійно значущої якості майбутнього вчителя [Текст] : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / І. М. Матяш …
ІМ Матяш
Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2015
22015
Емоційна спрямованість у структурі фасилітативної діяльності майбутніх психологів
ГК Радчук, ЗМ Адамська, ГМ Свідерська, ІП Андрійчук, ВР Олексюк
HS Kostyuk Institute of Psychology of The National Academy of Educational …, 2019
12019
Турботливість і надання допомоги як вияв чуйного ставлення
Г Свідерська
Проблеми гуманітарних наук. Психологія, 164–175-164–175, 2014
12014
Життєстійкість особистості як чинник переживання психологічного благополуччя в умовах війни
ППМ Свідерська Г.М.
Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні …, 2023
2023
Гендерна соціалізація молодших школярів: виклики сьогодення.
АМА Свідерська Г.М.
Світ наукових досліджень., 198-200, 2023
2023
Problems of Gender Tolerance Formation in the Context of the Introduction of Martial Law in Ukraine
GN Chuyko О., Kaminska А., Sviderska Н., Kononenko Т.
Brazilian Journal of Education, Technology and Society (BRAJETS 16 (No. 3 …, 2023
2023
Підсумкова атестація магістрів психології [Текст] : збірник тестових завдань для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми …
ГМС З. М. Адамська, І. П. Андрійчук
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-lib/DocDescription?doc_id=254835, 2023
2023
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕДІАТОРА
Г СВІДЕРСЬКА, Х МИХАЙЛЮК
Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти: зб. матеріалів …, 2023
2023
Освітній діалог у контексті викладання дисципліни" психологія переговорів"
ГМ Свідерська
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Гендерні відмінності сексуальності студентів.
ПТІ Свідерська Г.М.
Перспективи та інновації науки. (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія …, 2023
2023
Академічна прокрастинація в студентському середовищі.
ГЮБ Свідерська Г.М.
Світ наукових досліджень. Матеріали Міжнародної мультидисциплінарної …, 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20