Свідерська Галина
Свідерська Галина
доцент кафедри практичної психології ТНПУ імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в elr.tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психолого-педагогічні чинники розвитку чуйності у ранньому юнацькому віці
ГМ Свідерська
Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного …, 2009
62009
Психолого-педагогічні чинники розвитку чуйності як професійно значущої якості майбутнього вчителя [Текст] : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / І. М. Матяш …
ІМ Матяш
Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2015
12015
Психолого-педагогічні чинники розвитку чуйності як професійно значущої якості майбутнього вчителя [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / І. М. Матяш ; наук. кер. О …
ІМ Матяш
Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 247 с., 2015
12015
Сексуальна освіта у сучасних українських реаліях: проблеми та перспективи розвитку
СГ Мирославівна
Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції: матеріали …, 2020
2020
Зв'язок між переживанням емоційного благополуччя та адаптованістю першокласника до школи
СГ Мирославівна
Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки …, 2020
2020
Психологічні особливості гомофобії у молодіжному середовищі
ГАА Свідерська Г.М.
Психологічний часопис, 20-28, 2020
2020
Інноваційні тенденції у викладанні психологічних дисциплін як чинник становлення професійної компетентності студентів-психологів
СГ Мирославівна
Психологічне забезпечення інноваційних процесів в освітньо-професійному …, 2019
2019
Емоційна спрямованість у структурі фасилітативної діяльності майбутніх психологів
ГК Радчук, ЗМ Адамська, ГМ Свідерська, ІП Андрійчук, ВР Олексюк
Психологічний часопис, 22-33, 2019
2019
Ціннісні аспекти реалізації неформальної освіти української молоді
ГМ Свідерська
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
2018
Психологічний супровід як чинник успішності процесу усиновлення
ГМ Свідерська
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
2018
Гендерний вимір STEM освіти
ГМ Свідерська, ЮЮ Свідерський
ТОКІППО, 2018
2018
RELIGIOSITY AS A SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECT OF THE PERSONAL DEVELOPMENT OF GIRLS AND BOYS DURING THE STUDENT AGE
ГМ Свідерська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2017
2017
Психологічні особливості переживання молодшими школярами розлучення батьків
ГМ Свідерська
Publisher RS Global Sp. z OO, 2017
2017
Релігійність як соціально-психологічний чинник особистісного становлення дівчат і хлопців студентського віку
ГМ Свідерська
2017
Гендерні особливості розуміння феномену «егоїзм» у студентському віці
СЮЮ Свідерська Г.М.
Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української …, 2016
2016
Релігійність як аспект культури життєвого самовизначення сучасного студентства
СГ М.
Становлення культури життєвого самовизначення сучасної молоді: психологічна …, 2016
2016
Доброзичливість, ввічливість і тактовність як складові вчинку-чуйності
СГ М.
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2015
2015
Особливості групової роботи психолога з дитячим горем втрати
СГ М.
Актуальні проблеми теорії та практики психологічної допомоги: Матеріали VII …, 2015
2015
Особливості релігійності студентів-психологів
Г Свідерська
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія «Психологічні науки», 22-29, 2015
2015
Турботливість і надання допомоги як вияв чуйного ставлення
Г Свідерська
Проблеми гуманітарних наук. Психологія, 164–175-164–175, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20