Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова
Сумской государственный педагогический университет им. А.С.Макаренко, институт педагогики и психологии, кафедра психологии
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Смена глобальной стратегии мышления и новая концепция школьных учебников
Л Тарасов, Т Тарасова
Філософія освіти, 2005
172005
Психологічні особливості студентства: навч.-метод. посіб. для магістрантів
ТБ Тарасова
Суми: СумДПУ, 2004
102004
Психологічна просвіта : навчальний посібник
ТБ Тарасова
462 с., 2013
72013
От учебников для учителя к учебникам для учащегося
ЛВ Тарасов, ТБ Тарасова
Вестник РУДН, серия «Фундаментальное естественнонаучное образование, 126-132, 2002
72002
Психологічна просвіта–шлях до психологічної культури особистості
ТБ Тарасова
62013
Диалектический характер инновационной образовательной технологии «Экология и развитие»(«Экология и диалектика»)
Л Тарасов, Т Тарасова
Філософія освіти, 2005
62005
Инновационный образовательный проект «Экология и развитие» как открытая саморазвивающаяся система
Л Тарасов, Т Тарасова, Н Кочубей
Філософія освіти, 2006
52006
Психологічна культура особистості як актуальний виклик сьогодення
Т Тарасова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
22013
Використання елементів дистанційного навчання у вищому навчальному закладі: погляд психолога
ТБ Тарасова
Физико-математическое образование, 2018
12018
Психологічні проблеми навчально-професійної діяльності студентів вищого навчального закладу
ТБ Тарасова
МНУ імені ВО Сухомлинського, 2015
12015
ПРОФИЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ" ЭКОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ
ТБ Тарасова
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ, 57, 0
1
ТРИВОЖНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН КРИЗИ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
НМ Долусова, ТБ Тарасова
ББК 88.372 я431 О 72, 165, 2019
2019
ФОРМУЄМО ПРОСОЦІАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ ПІДЛІТКІВ: СУТЬ ТА МЕХАНІЗМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Т Тарасова
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА …, 2018
2018
Психологічні проблеми ставлення викладачів закладів вищої освіти до змішаного навчання
ЮІ Колесник, ТБ Тарасова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
2018
ДІАГНОСТИКА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ ФАКУЛЬТЕТІВ У ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКИХ ДИСЦИПЛІН
Ж Карташова
Педагогічна освіта: теорія і практика 2 (25), 2018
2018
Методичне забезпечення навчальної дисципліни "Психологія освіти" для змішаного навчання
ТБ Тарасова
Харківський осінній марафон психотехнологій: матеріали науково-практичної …, 2018
2018
Можливі шляхи формування психологічної культури школярів
ТБ Тарасова
«Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» ХІХ Міжнародна науково …, 2018
2018
Психологические ориентиры современных учебников
ТБ Тарасова
7. ІІ міжнародна науково-практична конференція "Сучасна наука: теорія та …, 2018
2018
Шкільний підручник: ресурси розвитку творчої особистості (до 30-річчя педагогічної технології "Екологія і діалектика")
ТБ Тарасова
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у …, 2018
2018
Образ "ідеального викладача" в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів
ТБ Тарасова
Актуальні проблеми практичної психології V Всеукраїнська науково-практична …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20