Ірина Колос
Ірина Колос
доцент кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuft.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційне забезпечення ефективного управління підприємством
МП Денисенко, ІВ Колос
1102006
Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства
ТС Голубєва, ІВ Колос
782006
Інформаційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства
МП Денисенко, ТС Голубєва, ІВ Колос
352009
Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб.
ВІ Ждан, ЄБ Хаустова, ІВ Колос, ОС Бондаренко
К.: Центр навчальної літератури 384, 6, 2006
282006
Внутрішній аудит, як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства
ІВ Колос, НЙ Радіонова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2013
192013
Звітність як елемент системи управління підприємством
ІВ Колос
172006
Вартісно-орієнтоване управління підприємством (на прикладі підприємств легкої промисловості): дис.… кандидата екон., наук: 08.00. 04/Колос Ірина Василівна
ІВ Колос
Колос ІВ—Київ, 2007
152007
Особливості облікової політики для сучасно-го підприємства
І Колос
Бухгалтерський облік і аудит, 41-52, 2015
142015
Обґрунтування ключових чинників вартості підприємства
ІВ Колос
122006
Методологические подходы к оценке эффективности деятельности предприятия
ТС Голубева, ИВ Колос
Актуальные проблемы экономики, 59, 2006
102006
Концептуальна модель внутрішнього аудиту на підприємстві
ІВ Колос, НЙ Радіонова
Економічні науки. Серія «Облік і фінанси», 2013
92013
Material flow management of industrial enterprise on lean principles
I Kolos
Technology audit and production reserves 5 (4 (37)), 19-23, 2017
72017
Сучасні підходи до формування складових облікової політики підприємства
ІВ Колос
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2009
62009
Концепції управління підприємством та їх інформаційне забезпечення
ІВ Колос
Управління розвитком, 48-50, 2006
52006
Типологія методів ощадливого виробництва
ІВ Колос, ИВ Колос
42017
Удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах глобалізації світової економіки
ЛМ Чернелевський, НМ Ткаченко, НІ Беренда, НГ Слободян, ...
42013
Формування компетентності майбутнього фахівця у галузях знань" Економіка і підприємництво"
АП Гречан, ІВ Колос
42008
Інформація підприємства та режим доступу до неї
І Колос
Вісник податкової служби, 2005
42005
Формування раціональної облікової політики підприємства
І Колос
Вісник податкової служби України, 47-54, 2002
42002
Сучасні підходи до формування облікової політики на промисловому підприємстві
ТС Голубєва, ІВ Колос
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
32010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20