Анжела Лизнева
Анжела Лизнева
ДНУ имени Олеся Гончара
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінювання ефективності організаційної структури управління виробничого підприємства [Електронний ресурс]
ЮЮК А. Ю. Лизньова
Економіка і менеджмент: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку 4, 2013
62013
Закономірності розвитку системи мотивації праці з позиції управління на макрорівні
АЮ Лизньова
Економічний вісник НТУУУ «КПІ», 2015
22015
INSTRUMENTAL BACKGROUND OF COMPETENCY IN COMPETENCE MODEL FORMALIZATION
LA YU.
РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА:МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ …, 2015
2015
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛА Ю.
Человеческий капитал: теория и практика управления в социально-экономических …, 2014
2014
Гносеологія аксіосфери мотивації поведінки персоналу
ЛА Ю.
Вісник Хмельницького національного університету, 70−78, 2014
2014
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ
МОВ А. Ю. Лизньова
Управління розвитком підприємства в інтеграційних умовах: колект. моногр., 41-55, 2014
2014
Каскады институционального обеспечения организационного развития в управлении.
ЛА Ю.
Економіка і організація управління, 156-163, 2014
2014
РОТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК УМОВА ЗРОСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
ЛАЮ Нижегородцев Р.М.
Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності …, 2013
2013
Управління продуктивністю інтелектуального капіталу персоналу на підприємствах машинобудування
ЛА Ю.
Дніпропетровськ: Середняк Т.К, 2013
2013
Предикат мотивації трудової поведінки персоналу та її значення
АЮ Лизньова
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 3 (1 …, 2013
2013
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПЕРСОНАЛУ - РЕЗЕРВНИЙ НАПРЯМКОМ ПІДСИЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ЛА Ю
Економічний дисбаланс країни: проблеми та шляхи вирішення, 14-16, 2012
2012
УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ
ЛА Ю.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2012
2012
Людський капітал як фактор економічного зростання
ЛА Ю.
Економіка та держава: міжнародний науково- практичний журнал, 94–98, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13