Людмила Романишина
Людмила Романишина
Хмельницький національний університет, гуманітарно-педагогічний факультет, кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки
Verified email at khnu.km.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Модульно-рейтингова технологія викладання у вищих навчальних закладах/Людмила Михайлівна Романишина
ЛМ Романишина
Тернопіль: ТДПУ, 2000
252000
Формування екологічної культури майбутніх економістів як складової професійної підготовки на засадах сталого розвитку
ОП Матеюк, ОП Матеюк
Вінниця, 2008
232008
РОЛЬ ДІЛОВИХ ІГОР У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ
МІ Дозморова
ББК 60.844 А43 Рецензенти, 207, 2011
122011
Інноваційні технології в підготовці майбутніх фахівців
ЛМ Романишина, ОЯ Романишина
Збірник наукових праць Кременецького обл. гуманітар. пед. ін.-ту ім. Т …, 2007
112007
Формування фахової компетентності майбутніх учителів фізичної культури в контексті підготовки до професійного самовдосконалення
I Shapovalova
Pedagogical Discourse, 204-208, 2014
102014
Освітні технології у короткому вигляді: навч.-метод. посібник
ОІ Янкович, ЛМ Романишина, ММ Бойко
Тернопіль: Астон, 2013
102013
Модульно-рейтингова система обучения, организация работы, поиски, исследование: монография
ЛМ Романишина
Москва, 1993
91993
Формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг
ОЛ Дишко, ОЛ Дышко
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2015
72015
Структура неперервної освіти США
Л Сень, Л Романишина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
72007
Мотивація підготовки майбутніх фахівців і особистісно-орієнтований підхід у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу
Л Романишина, Н Островська
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2006
72006
Професійна ідентичність фахівця: теоретичний аспект [Електронний ресурс]
ЛМ Романишина
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України.-2010 …, 0
7
Особливості викладання курсу Історія української культури iноземним студентам-медикам
ІМ Мельничук, ЛМ Романишина, ОВ Яцишина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
62012
Особливості викладання курсу Історія української культури iноземним студентам-медикам
ІМ Мельничук, ЛМ Романишина, ОВ Яцишина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
62012
Сучасні педагогічні технології підготовки майбутніх фахівців
ЛМ Романишина
Проблеми освіти, 140-147, 2006
62006
Дослідження ефективності методики формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до використання комп’ютерних технологій
ЛМ Романишина, ВВ Кабак
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2013
52013
Теоретичні основи неперервної професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах
ЛМ Романишина, НД Островська, СМ Марчишин
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
52010
Професійна спрямованість навчання природничих дисциплін у системі підготовки медичного працівника середньої ланки
ЛМ Романишина, ІМ Хмеляр, ММ Лукащук
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
52010
Екологічна культура майбутніх фахівців та її поетапне формування
ЛМ Романишина, ОП Матеюк
Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету …, 2008
52008
Модульно-рейтингова технологія викладання хімії у технікумах нехімічного профілю: посібник
ЛМ Романишина, ІМ Мельничук
Тернопіль: ТДПУ, 2001
52001
Система контроля знаний и умений студентов при работе по модульной технологи: монографія
ЛМ Романишина
Тернопіль: СМП. Детон.-1997.-180с, 1997
51997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20