Подписаться
Людмила Романишина
Людмила Романишина
Хмельницький національний університет, гуманітарно-педагогічний факультет, кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки
Подтвержден адрес электронной почты в домене khnu.km.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система поетапного контролю навчальної діяльності студентів педагогічних університетів за модульно-рейтинговою технологією навчання з дисциплін природничого циклу
ЛМ Романишина
Романишина ЛМ–К 417, 1997
1121997
Формування екологічної культури майбутніх економістів як складової професійної підготовки на засадах сталого розвитку
ОП Матеюк
ОП Матеюк.–Вінниця, 2008.–20 с, 2008
312008
Теоретичні та методичні засади неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю
ЛГ Кайдалова
302011
Модульно-рейтингова технологія викладання у вищих навчальних закладах/Людмила Михайлівна Романишина
ЛМ Романишина
Тернопіль: ТДПУ, 2000
252000
Роль ділових ігор у процесі підвищення комунікативної компетентності студентів-психологів
ЛМ Романишина, СМ Калаур
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/NIO_2007/Pedagogica/18763. doc. htm, 2003
152003
Інноваційні технології в підготовці майбутніх фахівців
ЛМ Романишина
Збірник наукових праць Кременецького обл. гуманітар. пед. ін.-ту ім. Т …, 2007
142007
Формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг
ОЛ Дишко
132016
Модульно-рейтингова система обучения, организация работы, поиски, исследование.
ЛМ Романишина
Москва, 1993
131993
Освітні технології у короткому викладі
ОІ Янкович, ЛМ Романишина, ММ Бойко, НМ Лупак, ЛМ Паламарчук
Тернопіль: Астон, 2013
122013
Особливості викладання курсу Історія української культури iноземним студентам-медикам
ІМ Мельничук, ЛМ Романишина, ОВ Яцишина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
122012
Загальні основи андрагогіки
АВ Вихрущ, ВО Вихрущ, ЛМ Романишина
Тернопіль: Крок, 2018
112018
Экспериментальная модель дистанционного обучения будущих специалистов в высшем учебном заведении
РМ Горбатюк, ЛМ Романишина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
102016
Мотивація підготовки майбутніх фахівців і особистісно-орієнтований підхід у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу
Л Романишина, Н Островська
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2006
82006
Теоретичні основи неперервної професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах
ЛМ Романишина, НД Островська, СМ Марчишин
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
72010
Сучасні педагогічні технології підготовки майбутніх фахівців
ЛМ Романишина
Проблеми освіти, 140-147, 2006
72006
Реалізація дослідницького підходу в неперервній біологічній освіті
ВВ Грубінко, ЛМ Романишина
Науковий вісник Чернівецького університету, 37-44, 0
7
Навчальний діалог як базовий концепт розвивальної парадигми сучасної освіти
В Вихрущ, Л Романишина
Педагогічний дискурс, 21-27, 2016
62016
Підготовка фахівців із соціальної роботи як соціально-педагогічна проблема
ЛМ Романишина, ІМ Мельничук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
62011
Професійна спрямованість навчання природничих дисциплін у системі підготовки медичного працівника середньої ланки
ЛМ Романишина, ІМ Хмеляр, ММ Лукащук
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
62010
Екологічна культура майбутніх фахівців та її поетапне формування
ЛМ Романишина, ОП Матеюк
Наук. вісн. Миколаїв. держ. пед. ун-ту: Педагогічні науки.–Вип 23, 73-80, 2008
62008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20