Підписатись
Людмила Романишина
Людмила Романишина
Хмельницький національний університет, гуманітарно-педагогічний факультет, кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки
Підтверджена електронна адреса в khnu.km.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування екологічної культури майбутніх економістів як складової професійної підготовки на засадах сталого розвитку
ОП Матеюк
ОП Матеюк.–Вінниця, 2008.–20 с, 2008
322008
Теоретичні та методичні засади неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю
ЛГ Кайдалова
302011
Модульно-рейтингова технологія викладання у вищих навчальних закладах/Людмила Михайлівна Романишина
ЛМ Романишина
Тернопіль: ТДПУ, 2000
262000
Інноваційні технології в підготовці майбутніх фахівців
ЛМ Романишина
Збірник наукових праць Кременецького обл. гуманітар. пед. ін.-ту ім. Т …, 2007
162007
Освітні технології у короткому викладі
ОІ Янкович, ЛМ Романишина, ММ Бойко, НМ Лупак, ЛМ Паламарчук
Тернопіль: Астон, 2013
142013
Модульно-рейтингова система обучения, организация работы, поиски, исследование.
ЛМ Романишина
Москва, 1993
131993
Формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг
ОЛ Дишко
122016
Особливості викладання курсу Історія української культури iноземним студентам-медикам
ІМ Мельничук, ЛМ Романишина, ОВ Яцишина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
122012
Загальні основи андрагогіки
АВ Вихрущ, ВО Вихрущ, ЛМ Романишина
Тернопіль: Крок, 2018
112018
Экспериментальная модель дистанционного обучения будущих специалистов в высшем учебном заведении
РМ Горбатюк, ЛМ Романишина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
92016
Мотивація підготовки майбутніх фахівців і особистісно-орієнтований підхід у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу
Л Романишина, Н Островська
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2006
82006
Сучасні педагогічні технології підготовки майбутніх фахівців
ЛМ Романишина
Проблеми освіти, 140-147, 2006
82006
Реалізація дослідницького підходу в неперервній біологічній освіті
ВВ Грубінко, ЛМ Романишина
Науковий вісник Чернівецького університету, 37-44, 2011
72011
Теоретичні основи неперервної професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах
ЛМ Романишина, НД Островська, СМ Марчишин
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
72010
Навчальний діалог як базовий концепт розвивальної парадигми сучасної освіти
В Вихрущ, Л Романишина
Педагогічний дискурс, 21-27, 2016
62016
Основні тенденції та умови успішної адаптації викладача-початківця до навчально-виховного процесу вищого навчального закладу
ОП Грибок
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного …, 2014
62014
Підготовка фахівців із соціальної роботи як соціально-педагогічна проблема
ЛМ Романишина, ІМ Мельничук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
62011
Професійна спрямованість навчання природничих дисциплін у системі підготовки медичного працівника середньої ланки
ЛМ Романишина, ІМ Хмеляр, ММ Лукащук
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
62010
Екологічна культура майбутніх фахівців та її поетапне формування
ЛМ Романишина, ОП Матеюк
Наук. вісн. Миколаїв. держ. пед. ун-ту: Педагогічні науки.–Вип 23, 73-80, 2008
62008
Структура неперервної освіти США
Л Сень, Л Романишина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
62007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20