Людмила Романишина
Людмила Романишина
Хмельницький національний університет, гуманітарно-педагогічний факультет, кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки
Підтверджена електронна адреса в khnu.km.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Модульно-рейтингова технологія викладання у вищих навчальних закладах/Людмила Михайлівна Романишина
ЛМ Романишина
Тернопіль: ТДПУ, 2000
252000
Формування екологічної культури майбутніх економістів як складової професійної підготовки на засадах сталого розвитку
ОП Матеюк, ОП Матеюк
Вінниця, 2008
232008
РОЛЬ ДІЛОВИХ ІГОР У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ
МІ Дозморова
ББК 60.844 А43 Рецензенти, 207, 2011
122011
Інноваційні технології в підготовці майбутніх фахівців
ЛМ Романишина, ОЯ Романишина
Збірник наукових праць Кременецького обл. гуманітар. пед. ін.-ту ім. Т …, 2007
112007
Формування фахової компетентності майбутніх учителів фізичної культури в контексті підготовки до професійного самовдосконалення
I Shapovalova
Pedagogical Discourse, 204-208, 2014
102014
Освітні технології у короткому вигляді: навч.-метод. посібник
ОІ Янкович, ЛМ Романишина, ММ Бойко
Тернопіль: Астон, 2013
102013
Модульно-рейтингова система обучения, организация работы, поиски, исследование: монография
ЛМ Романишина
Москва, 1993
91993
Формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг
ОЛ Дишко, ОЛ Дышко
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2015
72015
Структура неперервної освіти США
Л Сень, Л Романишина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
72007
Мотивація підготовки майбутніх фахівців і особистісно-орієнтований підхід у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу
Л Романишина, Н Островська
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2006
72006
Особливості викладання курсу Історія української культури iноземним студентам-медикам
ІМ Мельничук, ЛМ Романишина, ОВ Яцишина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
62012
Особливості викладання курсу Історія української культури iноземним студентам-медикам
ІМ Мельничук, ЛМ Романишина, ОВ Яцишина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
62012
Сучасні педагогічні технології підготовки майбутніх фахівців
ЛМ Романишина
Проблеми освіти, 140-147, 2006
62006
Професійна ідентичність фахівця: теоретичний аспект [Електронний ресурс]
ЛМ Романишина
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України.-2010 …, 0
6
Дослідження ефективності методики формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до використання комп’ютерних технологій
ЛМ Романишина, ВВ Кабак
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2013
52013
Теоретичні основи неперервної професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах
ЛМ Романишина, НД Островська, СМ Марчишин
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
52010
Професійна спрямованість навчання природничих дисциплін у системі підготовки медичного працівника середньої ланки
ЛМ Романишина, ІМ Хмеляр, ММ Лукащук
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
52010
Модульно-рейтингова технологія викладання хімії у технікумах нехімічного профілю: посібник
ЛМ Романишина, ІМ Мельничук
Тернопіль: ТДПУ, 2001
52001
Система контроля знаний и умений студентов при работе по модульной технологи: монографія
ЛМ Романишина
Тернопіль: СМП. Детон.-1997.-180с, 1997
51997
Основні тенденції та умови успішної адаптації викладача-початківця до навчально-виховного процесу вищого навчального закладу
ОП Грибок
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного …, 2014
42014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20