Мирослава Веліксівна Босовська
Мирослава Веліксівна Босовська
Київський національний торговельно-економічний університет, факультет ресторанно-готельного та
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління якістю готельних послуг: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006
402006
Formation of the national tourism system of Ukraine
A Mazaraki, M Boiko, M Bosovska, N Vedmid, A Okhrimenko
Problems and Perspectives in Management 16 (1), 68-84, 2018
282018
Інтеграційні процеси в туризмі: монографія
МВ Босовська
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 6-7, 2015
232015
Intehratsiini protsesy v turyzmi [Integration processes in tourism]
MV Bosovska
Kyiv: KNTEU [in Ukrainian], 2015
142015
Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: Монографія
МВ Ткаченко, ТІ, Босовська
Мазаракі АА–К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
142010
Інтеграційні процеси в туризмі
МВ Босовська
монографія/ВМ Босовська.–Київ: КНТЕУ, 2015
112015
Теоретические и методологические основы формирования интеграционной стратегии предприятий
АА Мазаракі, МВ Босовська
Бизнес информ, 299-308, 2013
92013
Інтеграційні процеси в туризмі: теорія та практика розвитку
МВ Босовська
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами …, 2013
92013
Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг): монографія
БМВ Мазаракі АА, Мельниченко СВ, Ведмідь НІ, Ткаченко Т.І.
Видавництво: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013
82013
Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг): монографія
АА Мазаракі
К.: Київ. нац. торг.-ек. ун-т, 2013
82013
Теоретичні та методологічні засади формування інтеграційної стратегії підприємств
АА Мазаракі, МВ Босовська
Бізнес інформ, 299-308, 2013
82013
Development of the tourism cluster
NV Svitlana Melnychenko and Alla Okhrimenko Margarita Boiko, Myroslava Bosovska
Problems and Perspectives in Management (open-access), 134-149, 2017
7*2017
Удосконалення організації праці персоналу підприємств готельного господарства на засадах положень концепції TQM
МВ Босовська
Вісник ДонУЕТ імені Михайла Туган-Барановського [Електронний ресурс]. Режим …, 0
7
Управління якістю послуг підприємств готельного господарства
МВ Босовська
автореф. дис.... к. е. н.: спец. 08.00. 04/МВ Босовська, 2009
62009
Integration processes in tourism: monograph
MV Bosovska
Kyiv National University of Trade and Economics: Kyiv, Ukraine, 2015
52015
Управління якістю послуг готелів: методологія та практика: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Босовська, ОВ Полтавська
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012
52012
Удосконалення організаційно-правового механізму управління якістю послуг у готельному господарстві
МВ Босовська
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2010
52010
Управлiння якiстю готельних послуг: монографiя
ТI Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
52006
Формування систем управління якістю на засадах системного підходу
МВ Босовська
Економічний простір: зб. наук. пр, 182-188, 0
5
Стратегiчний розвиток туристичного бiзнесу: монографiя та iн.; за заг. ред. АА Мазаракi
ТI Ткаченко, СВ Мельниченко, МГ Бойко
42010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20