Подписаться
Мирослава Веліксівна Босовська, Myroslava Bosovska, Мирослава Новак
Мирослава Веліксівна Босовська, Myroslava Bosovska, Мирослава Новак
Державний торговельно-економічний університет, Київський національний торговельно-економічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене knute.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Formation of the national tourism system of Ukraine
A Mazaraki, M Boiko, M Bosovska, N Vedmid, A Okhrimenko
Problems and Perspectives in Management 16 (1), 68-84, 2018
562018
Інтеграційні процеси в туризмі: монографія
МВ Босовська
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 6-7, 2015
562015
Управління якістю готельних послуг: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 234, 2006
492006
Development of the tourism cluster
NV Svitlana Melnychenko and Alla Okhrimenko Margarita Boiko, Myroslava Bosovska
Problems and Perspectives in Management (open-access), 134-149, 2017
35*2017
Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія
АА Мазаракі, МГ Бойко, ГІ Михайличенко
Київ.: КНТЕУ, 2010
332010
Intehratsiy̆ni protsesy v turyzmi: monohrafiia [Integration processes in tourism: a monograph]
MV Bosovska
Kyiv: KNTEU, 2015
302015
Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг): монографія
АА Мазаракі, ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко
АА Мазаракі. К.: Київ. нац. торг.-ек. ун-т, 2013
222013
Інтеграційні процеси в туризмі: теорія та практика розвитку
МВ Босовська
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами …, 2013
142013
The formation of a nation tourism brand of Ukraine
S Melnychenko, M Bosovska, A Okhrimenko
Baltic Journal of Economic Studies 7 (2), 161-169, 2021
122021
Multi-agent information service system of managing integration processes of enterprises
AA Mazaraki, MH Boiko, MV Bosovska, MV Kulyk
Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, 103-108, 2020
122020
Теоретические и методологические основы формирования интеграционной стратегии предприятий
АА Мазараки, МВ Босовская
Бизнес информ, 299-308, 2013
122013
Investment attractiveness of the Ukrainian tourism system
M Boiko, M Bosovska, N Vedmid, L Bovsh, A Okhrimenko
Investment management and financial innovations, 193-209, 2018
112018
Formation of the national tourism system of Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 16 (1), 68-84
A Mazaraki, M Boiko, M Bosovska, N Vedmid, A Okhrimenko
112018
Digital distribution of hospitality services in the context of the COVID-19 pandemic
L Bovsh, A Rasulova, M Bosovska, M Boiko, A Okhrimenko
Tourism and Travelling 3 (1), 34-44, 2020
102020
Digitalization: Implementation in the tourism business of Ukraine
M Boiko, M Bosovska, N Vedmid, S Melnychenko, Y Stopchenko
Problems and Perspectives in Management 20 (4), 24-41, 2022
92022
Інтеграційні процеси в туризмі
МВ Босовська
монографія/ВМ Босовська.–Київ: КНТЕУ, 2015
92015
Iнтеграцiйнi процеси в туризмi: монографiя
МВ Босовська
82015
Теоретичні та методологічні засади формування інтеграційної стратегії підприємств
АА Мазаракі, МВ Босовська
Бізнес інформ, 299-308, 2013
82013
Управління якістю послуг підприємств готельного господарства
МВ Босовська
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009
82009
The rating of Ukraine’s regional tourist systems according to their investment potential
A Mazaraki, M Boiko, M Bosovska, A Okhrimenko, K Antoniuk
Problems and Perspectives in Management 20 (3), 43-61, 2022
72022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20