Мирослава Веліксівна Босовська
Мирослава Веліксівна Босовська
Київський національний торговельно-економічний університет, факультет ресторанно-готельного та
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Управління якістю готельних послуг: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006
312006
Інтеграційні процеси в туризмі: монографія
МВ Босовська
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
122015
Інтеграційні процеси в туризмі
МВ Босовська
монографія/ВМ Босовська.–Київ: КНТЕУ, 2015
72015
Теоретические и методологические основы формирования интеграционной стратегии предприятий
АА Мазаракі, МВ Босовська
Бизнес информ, 299-308, 2013
72013
Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: Монографія
МВ Ткаченко, ТІ, Босовська
Мазаракі АА–К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
62010
Formation of the national tourism system of Ukraine
A Mazaraki, M Boiko, M Bosovska, N Vedmid, A Okhrimenko
Problems and Perspectives in Management 16 (1), 68-84, 2018
52018
Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг): монографія
БМВ Мазаракі АА, Мельниченко СВ, Ведмідь НІ, Ткаченко Т.І.
Видавництво: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013
52013
Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг): монографія
АА Мазаракі
К.: Київ. нац. торг.-ек. ун-т, 2013
52013
Теоретичні та методологічні засади формування інтеграційної стратегії підприємств
АА Мазаракі, МВ Босовська
Бізнес інформ, 299-308, 2013
52013
Інтеграційні процеси в туризмі: теорія та практика розвитку
МВ Босовська
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами …, 2013
52013
Стратегiчний розвиток туристичного бiзнесу: монографiя та iн.; за заг. ред. АА Мазаракi
ТI Ткаченко, СВ Мельниченко, МГ Бойко
52010
Управлiння якiстю готельних послуг: монографiя
ТI Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
52006
Удосконалення організації праці персоналу підприємств готельного господарства на засадах положень концепції TQM
МВ Босовська
Вісник ДонУЕТ імені Михайла Туган-Барановського [Електронний ресурс]. Режим …, 0
5
Удосконалення організаційно-правового механізму управління якістю послуг у готельному господарстві
МВ Босовська
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2010
42010
Управління якістю послуг підприємств готельного господарства
МВ Босовська
автореф. дис.... к. е. н.: спец. 08.00. 04/МВ Босовська, 2009
42009
Integration processes in tourism: monograph
MV Bosovska
Kyiv National University of Trade and Economics: Kyiv, Ukraine, 2015
32015
Integration strategy as permanent componrnt of business development
AА Mazaraki, M Bosovskaya
Strategy of enterprises in the waiting period of the crisis: economic …, 2013
32013
Theoretical and Methodological Foundations of Formation of the Integration Strategy of Enterprises
A Mazaraki Anatoliy
Business Inform, 299-308, 2013
32013
Integracijni procesy v turyzmi: monografija
MV Bosovs' ka
K.: Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, 2015
22015
Intehratsiyni protsesy v turyzmi [Integration processes in tourism]
MV Bosovska
Kyyivs' kyy natsіonal'nyy torhovel'no ekonomіchnyy unіversytet, Kyiv, Ukraine, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20