Кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки
Кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки
ОНЕУ
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Аграрний маркетинг: навчальний посібник
ПІ Островський
К.: Центр навчальної літератури, 2006
1052006
Моделювання економічних процесів: навчальний посібник
ПІ Островський, ОМ Гострик, ТП Добрунік, ОВ Радова
Одеса: ОНЕУ 132, 2012
342012
Гармонізація фінансової звітності: міжнародний досвід та українська практика
РВ Кузіна
Видавництво Львівської політехніки, 2012
252012
Формування дієвої структури управління маркетингом в сільськогосподарському підприємстві
ТІ Балановська, ОВ Степаненко
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 213-214, 2010
132010
Implementation of international financial reporting standards in Ukraine
R Kuzina
Accounting and Management Information Systems 13 (2), 400, 2014
92014
Сутність модернізації в контексті сучасної економічної категорії
ОС Бойко, МД Балджи
Херсонський державний університет, 2015
72015
Нормативно правові засади впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні
РВ Кузіна, РВ Кузина
72015
Фактори забезпечення конкурентоспроможності фермерських господарств регіону в сучасних умовах
ТП Добрунік
Вісник соціально-економічних досліджень, 72-79, 2012
62012
Сучасна проблематика обліку фінансових результатів діяльності торговельних підприємств
ТП Добрунік
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
52017
Методичний аспект контент аналізу узгодженності національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності
РВ Кузіна
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
52015
Integrated reporting as a mechanism of increasing business value
RW Kuzina
Актуальні проблеми економіки, 385-392, 2014
52014
Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу модернізації як основи стратегії модернізації підприємства
ОС Бойко
Хмельницький національний університет, 2014
42014
Обліково-інформаційне забезпечення управління дебіторською заборгованістю
ТП Добрунік, ТФ Добруник
ГО «Львівська економічна фундація», 2017
32017
Особливості конкуренції на ринку соняшникової олії в Україні
ТА Дуранова
Інноваційна економіка, 50-55, 2013
32013
Концептуальні аспекти модернізації промислових підприємств
ОС Бойко
НТУ" ХПІ", 2013
32013
Conceptual framework for financial reporting: current state, development and application outlook in Ukraine
R Kuzina
Odessa National Economic University, 2013
32013
Активізація розвитку та підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських кооперативів
ОВ Радова
ОВ Радова, 0
3
Основы формирования корпоративной финансовой отчетности в Украине
РВ Кузина, РВ Кузіна
Херсонський державний університет, 2015
22015
Институциональные аспекты перехода на МСФО в Украине
РВ Кузина
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 62-68, 2014
22014
Формування ринку олійно-жирової продукції в Україні
ТА Дуранова
Вісник соціально-економічних досліджень, 67-72, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20