Університет державної фіскальної служби України University of State Fiscal Service of Ukraine
Університет державної фіскальної служби України University of State Fiscal Service of Ukraine
Державна фіскальна служба України
Verified email at nusta.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Системний підхід в організації державного управління: навч. посіб.
НР Нижник, ОА Машков
К.: вид-во УАДУ 159, 1998
7401998
Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів
ВЛ Андрущенко
Каменяр, 2000
3662000
Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів
ВЛ Андрущенко
Каменяр, 2000
3662000
Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів
ВЛ Андрущенко
Каменяр, 2000
3662000
Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів
ВЛ Андрущенко
Каменяр, 2000
3662000
Безпека життєдіяльності
ЄП Желібо, ІС Сагайдак
К.: ЕКОМЕН, 2011
2842011
Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): навч. посіб.
НР Нижник, ГП Ситник, ВТ Білоус
К.: Преса України 304, 2000
2512000
стан, проблеми та перспективи: монографія/ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій [та ін.]; за ред. ЗС Варналія
П політика України
К.: Знання України 675, 9, 2008
2382008
стан, проблеми та перспективи: монографія/ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій [та ін.]; за ред. ЗС Варналія
П політика України
К.: Знання України 675, 9, 2008
2382008
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: монографія
СВ Онишко
Ірпінь: національна академія ДПС України 434, 155, 2004
1982004
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: монографія
СВ Онишко
Ірпінь: національна академія ДПС України 434, 155, 2004
1982004
Держава–податки–бізнес:(із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки):[монографія]
ВМ Суторміна, ВМ Федосов, ВЛ Андрущенко
К.: Либідь, 50, 1992
1901992
Держава–податки–бізнес:(із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки):[монографія]
ВМ Суторміна, ВМ Федосов, ВЛ Андрущенко
К.: Либідь, 50, 1992
1901992
Держава–податки–бізнес:(із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки):[монографія]
ВМ Суторміна, ВМ Федосов, ВЛ Андрущенко
К.: Либідь, 50, 1992
1901992
Основи охорони праці
МП Гандзюк, ЄП Желібо, МО Халімовський
К.: каравела, 2004
1672004
Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин: монографія
ОП Рябченко
Х.: Вид-во Ун-ту внутр. справ 304, 1999
1581999
Оподаткування: наукове обґрунтування та організація процесу: монографія
ВМ Мельник
К.: Комп’ютерпрес 277, 8, 2006
1382006
Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки: монографія
ВМ Попович
Ірпінь: Академія державної податкової служби України 523, 2001
1372001
Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації
ЯА Жаліло, ЯБ Базилюк, ЯВ Белінська, СВ Давиденко, ВА Комаров
К.: НІСД 388, 27, 2005
1332005
Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво
ВЛ Андрущенко
Фінанси України, 27-35, 2003
1202003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20