Follow
Олена Оржель Olena Orzhel
Олена Оржель Olena Orzhel
головний спеціаліст відділу взаємодії університетів і суспільства
Verified email at ihed.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Консолідація українського суспільства на основі національної ідеї: перспективи й обмеження (з точки зору європейського досвіду)
ОЮ Оржель
Економіка та держава, 102-105, 2012
282012
Education and research duality – the determining characteristic of higher education
V Lugovyi, O Orzhel, O Slyusarenko, Z Talanova
Education: Modern Discourses, 71-88, 2019
232019
Європейське врядування як чинник згуртування Європейського Союзу: теоретико-методологічні засади: монографія
ОЮ Оржель
К.: НАДУ 236, 1, 2012
232012
Європеїзація систем публічного адміністрування країн Центральної та Східної Європи у контексті підготовки до членства в ЄС
О Оржель
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2010
202010
Європейська інтеграція та європеїзація: тотожність та відмінність
О Оржель
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/PORTAL/soc_gum/Dums/2011_2/11ooyetv …, 2011
162011
Університетська соціальна відповідальність у контексті університетського лідерства: навчальний посібник
О Оржель
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2017
142017
Європейський досвід державного управління: курс лекцій
ОЮ Оржель, ОМ Палій, ІВ Кравчук
К.: Вид-во НАДУ, 2007
142007
Konsolidatsiia ukrainskoho suspilstva na osnovi natsionalnoi idei: perspektyvy i obmezhennia (z tochky zoru yevropeiskoho dosvidu)
O Orzhel
Visnyk NADU 2, 28-38, 2012
112012
Особливості європейського врядування
ОЮ Оржель
Стратегічні пріоритети, 12, 2009
112009
Світоглядні пріоритети гуманізації вищої освіти
ОП Воробйова, МВ Гриценко, ВІ Луговий, О Оржель, ОМ Слюсаренко, ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2017
102017
Управлінський вимір згуртування Європейського Союзу: теоретико-методологічні засади
ОЮ Оржель
з держ. упр.: 25.00. 01/ОЮ Оржель, 2013
102013
Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: аналітичні матеріали (частина ІІ)(препринт)
ОП Воробйова, МА Дебич, ВІ Луговий, О Оржель, ОМ Слюсаренко, ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2019
82019
Чинники формування Європейського адміністративного простору
О Оржель
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2011
82011
University Social Mission in the Wartime under Knowledge Society
O Orzhel
International Scientific Journal of Universities and Leadership, 26-36, 2022
72022
Оптимізація мережі закладів вищої освіти: теоретичні особливості та практичні рекомендації
С Калашнікова, О Оржель
International Scientific Journal of Universities and Leadership 13, 89-129, 2022
72022
University leadership development: lessons from Ukraine
S Kalashnikova, O Orzhel
International Scientific Journal of Universities and Leadership, 133-143, 2019
72019
Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: аналітичні матеріали (частина І)(препринт)
ОП Воробйова, МА Дебич, ІО Линьова, ВІ Луговий, О Оржель, ...
Ін-т вищої освіти НАПН України, 2018
62018
Принципи європейського врядування
О Оржель
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2009
62009
Optimisation of the network of higher education institutions: Theoretical features and practical recommendations
S Kalashnikova, O Orzhel
International Scientific Journal of Universities and Leadership, 89-129, 2022
52022
Optymizatsiia merezhi zakladiv vyshchoi osvity: teoretychni osoblyvosti ta praktychni rekomendatsiiy [Optimisation of the Network of Higher Education Institutions: Theoretical …
S Kalashnikova, O Orzhel
International Scientific Journal of Universities and Leadership 13, 89-129, 2022
52022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20