Follow
Олена Оржель Olena Orzhel
Олена Оржель Olena Orzhel
головний спеціаліст відділу взаємодії університетів і суспільства
Verified email at ihed.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Education and research duality – the determining characteristic of higher education
V Lugovyi, O Orzhel, O Slyusarenko, Z Talanova
Education: Modern Discourses, 71-88, 2019
222019
Консолідація українського суспільства на основі національної ідеї: перспективи й обмеження (з точки зору європейського досвіду)
ОЮ Оржель
Економіка та держава, 102-105, 2012
222012
Європейське врядування як чинник згуртування Європейського Союзу: теоретико-методологічні засади: монографія
ОЮ Оржель
К.: НАДУ 236, 1, 2012
192012
Європеїзація систем публічного адміністрування країн Центральної та Східної Європи у контексті підготовки до членства в ЄС
О Оржель
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2010
152010
Європейська інтеграція та європеїзація: тотожність та відмінність
О Оржель
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/PORTAL/soc_gum/Dums/2011_2/11ooyetv …, 2011
122011
Особливості європейського врядування
ОЮ Оржель
Стратегічні пріоритети, 12, 2009
92009
Європейський досвід державного управління: курс лекцій
ОЮ Оржель, ОМ Палій, ІВ Кравчук
К.: Вид-во НАДУ, 2007
92007
Управлінський вимір згуртування Європейського Союзу: теоретико-методологічні засади
ОЮ Оржель
з держ. упр.: 25.00. 01/ОЮ Оржель, 0
9
Konsolidatsiia ukrainskoho suspilstva na osnovi natsionalnoi idei: perspektyvy i obmezhennia (z tochky zoru yevropeiskoho dosvidu)
O Orzhel
Visnyk NADU 2, 28-38, 2012
82012
Чинники формування Європейського адміністративного простору
О Оржель
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2011
82011
Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: аналітичні матеріали (частина ІІ)(препринт)
ОП Воробйова, МА Дебич, ВІ Луговий, О Оржель, ОМ Слюсаренко, ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2019
62019
Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: аналітичні матеріали (частина І)(препринт)
ОП Воробйова, МА Дебич, ІО Линьова, ВІ Луговий, О Оржель, ...
Ін-т вищої освіти НАПН України, 2018
62018
Університетська соціальна відповідальність у контексті університетського лідерства: навчальний посібник
О Оржель
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2017
62017
Принципи європейського врядування
О Оржель
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2009
62009
Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: монографія
ОП Воробйова, МА Дебич, ВІ Луговий, О Оржель, ОМ Слюсаренко, ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2020
52020
University leadership development: lessons from Ukraine
S Kalashnikova, O Orzhel
International Scientific Journal of Universities and Leadership, 133-143, 2019
52019
Концептуальні підходи до визначення соціального згуртування
ОЮ Оржель
URL: http://www. dridu. dp. ua/zbirnik/2012-01 (7)/12ooyvsz. Pdf, 2012
52012
Європейське врядування з точки зору теорії ігор
О Оржель
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2010
42010
Соціально-економічне згуртування в Європейському Союзі: концептуальні засади
О Оржель
Збірник наукових праць Національної академії державного управління при …, 2010
42010
On the growing social role of universities under knowledge society
O Orzhel, K Tryma
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2020
32020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20