Шкатула Юрій Миколайович / Shkatula Yurii / Шкатула Ю. М.
Шкатула Юрій Миколайович / Shkatula Yurii / Шкатула Ю. М.
Вінницький національний аграрний університет, доцент кафедри землеробства, грунтознавства та
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Агроекологічна оцінка мінеральних добрив та пестицидів
ВП Патика, НА Макаренко, ЛІ Моклячук, ЛП Середа, ЮМ Шкатула, ...
К.: Основа, 2005
292005
Мікробіологічні основи підвищення врожайності та якості зернових культур
ІВ Гриник, ВП Патика, ЮМ Шкатула
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 7-11, 2011
132011
Сільськогосподарська екологія
ЮМ Шкатула, ОП Ткачук, ОМ Тітаренко
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД, 2015
72015
Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах квасолі
ЮМ Шкатула, ЛС Краєвська
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2015
42015
Формування високоефективної симбіотичної системи Rhizobium galegae—козлятник
ЛВ Кириленко, ЮМ Шкатула, СЯ Коць, ПМ Маменко, ВП Патика
Вісник аграрної науки, 22-25, 2014
42014
Діагностика фітопатогенних бактерій. Методичні рекомендації
ВП Патика, ЛА Пасічник, ЛА Данкевич, СМ Мороз, ЛМ Буценко, ...
ВП Патики, 2014
42014
Биоиндикация и биотестирование в системе органического земледелия
ВП Патыка, ЮН Шкатула, ЛЮ Симочко
Збірник наукових праць Уманського національного ун-ту садівництва. Основи …, 2011
32011
ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ ТА СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ЗАБУР'ЯНЕНІСТЬ ТА БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН КВАСОЛІ
ЮМ Шкатула
Збірник наукових праць. Сільське господарство та лісівництво, 205-213, 2019
22019
Продуктивність гороху в залежності від агротехнічних та хімічних заходів
ЮМ Шкатула, АВ Паламарчук
Сільське господарство та лісівництво, 215-223, 2017
22017
Роль біологічного азоту в підвищенні насіннєвої продуктивності квасолі
ЮМ Шкатула, ЛС Краєвська
Сільське господарство та лісівництво, 231-239, 2016
22016
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних …
ВВ Біліченко, ЄВ Смирнов, СО Романюк
ВНТУ, 2013
22013
Ефективність бактеріальних добрив у агроценозах сої в умовах правобережного Лісостепу України
СІ Колісник, СЯ Кобак, ЮМ Шкатула
Вінниця, 2012
22012
Сільськогосподарське використання земельного фонду Вінницької області [Електронний ресурс]/[Шкатула ЮМ]
ЮМ Шкатула
Збірник наукових статей “ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з …, 2011
22011
Вплив гербіцидів на забур'яненість та урожайність насіння гороху
ЮМ Шкатула, АВ Паламарчук
Сільське господарство та лісівництво, 102-110, 2015
12015
Екологічна доцільність використання ефективних мікроорганізмів у відновлювальних процесах ґрунтів
ЮМ Шкатула, ІІ Паламарчук, ВА Петровець
Інженерія природокористування, 49-53, 2014
12014
Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах козлятника східного
ЛВ Кириленко, ЮМ Шкатула
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
12014
Комплексне контролювання бур’янів у короткоротаційних сівозмінах
ВП Борона, ВВ Карасевич, МВ Первачук, ЮМ Шкатула
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту кормів УААН, про-токол № 8 …, 2004
12004
Шляхи підвищення продуктивності квасолі в умовах Вінницької області
ЮМ Шкатула, ЛС Краєвська
ББК 4я5+ 65я5 С 91, 349, 0
1
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В НАПРЯМКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ЮМ Шкатула
1
Вплив біологічних препаратів на продуктивність соняшнику
ЮМ Шкатула
The scientific heritage.-2010.-No 44.-P. 17-23.-(Budapest, Hungary)., 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20