Анатолий Безусов
Анатолий Безусов
ОНАПТ, заведующий кафедрой биотехнологии, консервированных продуктов и напитков
Подтвержден адрес электронной почты в домене onaft.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Биологически активные вещества фруктов и овощей и их сохранение при переработке
ЛН Тележенко, АТ Безусов
О.: OPTIMUM, 2004
562004
Технологія виробництва галактуронових олігосахаридів із пектиновмісної сировини
МГ Малькова, АТ Безусов
Харчова наука і технологія, 58-61, 2010
132010
Споживні властивості нових пресервів на основі прісноводної риби
ОВ Сидоренко, АТ Безусов, СМ Пересічна
122007
Современные технологи пищевых продуктов из гидробионтов
ЛБ Добробабина, АТ Безусов
монография/ЛБ Добробабина, АТ Безусов.–Одеса: Изд-во „Optimum, 2008
112008
Фізико-хімічні і біологічні основи консервного виробництва
БЛ Флауменбаум, АТ Безусов, ВМ Сторожук, ГП Хомич
Одеса: Друк 400, 2006
102006
Комплексна ресурсозберігаюча переробка моркви з отриманням поліфункціональних харчових добавок
ГМ Бандуренко, ТМ Левківська, АТ Безусов
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 211-214, 2010
82010
Вивчення ферментативних систем топінамбуру для отримання інуліну та інуліноподібних речовин in vitro
АТ Безусов, ІВ Пилипенко, ЗЮ Средницька
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 34-37, 2009
82009
Структурообразователи в производстве консервированных продуктов
АК Дьяконова, АТ Безусов
Одесса:«Optimum, 2006
82006
Разработка технологии рассольного замораживания рыбы с использованием защитных покрытий
АТ Безусов, АС Титлов, ТА Маноли, АС Паламарчук
Вестник Международной академии холода, 2003
62003
Применение СВЧ-обработки в консервном производстве
АТ Безусов
Мiкрохвильовi технологii в народному господарствi: Впровадження. Проблеми …, 1996
61996
Аналіз сучасних методів переробки томатів
АТ Безусов, ОВ Тоценко
Харчова наука і технологія, 45-55, 2017
52017
Новая технология получения ароматических веществ
АТ Безусов, ГЕ Дубова, ОИ Мельник
Пищевая наука и технология, 5, 2008
52008
Фiзико-хiмiчнi i бiологiчнi основи консервного виробництва
БЛ Флауменбаум, АТ Безусов, ВМ Сторожук, ГП Хомич
52006
Розробка та обгрунтування технології консервованих функціональних продуктів із заданим вмістом хлорофілу
АТ Безусов, КД Кузнецова
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 4-7, 2013
42013
Перспектива использования растительных ферментов в производстве рыбных фаршей
АТ Безусов, ТА Маноли, ТИ Никитчина, ОА Глушков, ЯО Барышева
Topical areas of fundamental and applied research, 73-75, 2016
32016
Розробка технологіїї водопідготовки для виробництва чайних напоїв
ОО Коваленко, АТ Безусов, ДІ Вєтров, Н Постол
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 66-71, 2011
32011
Дослідження кінетики сушіння морквяних вичавок за допомогою інфрачервоного випромінювання
ІФ Малежик, АТ Безусов
32009
Розробка способу одержання продуктів із біохімічно модифікованих пектинових речовин поліфенолами рослинної сировини
АТ Безусов, ТІ Нікітчіна, ГО Саркісян
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 13-16, 2016
22016
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ХЛОРОфИЛЛСОДЕРЖАЩИХ КОНСЕРВИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
АТ Безусов
ÏÈÙÅÂÀß ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ: ÍÀÓÊÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ, 136, 2014
22014
Влияние солей кальция на гелеобразование биохимически модифицированных пектинових веществ
ТИ Никичина, АТ Безусов
Харчова наука і технологія, 18-22, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20