Подписаться
Анатолий Безусов
Анатолий Безусов
ОНАПТ, заведующий кафедрой биотехнологии, консервированных продуктов и напитков
Подтвержден адрес электронной почты в домене onaft.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Биологически активные вещества фруктов и овощей и их сохранение при переработке
ЛН Тележенко, АТ Безусов
О.: OPTIMUM, 2004
632004
Технологія виробництва галактуронових олігосахаридів із пектиновмісної сировини
МГ Малькова, АТ Безусов
Харчова наука і технологія, 58-61, 2010
122010
Споживні властивості нових пресервів на основі прісноводної риби
ОВ Сидоренко, АТ Безусов, СМ Пересічна
122007
Фізико-хімічні і біологічні основи консервного виробництва
БЛ Флауменбаум, АТ Безусов, ВМ Сторожук, ГП Хомич
Одеса: Друк 400, 2006
122006
Современные технологи пищевых продуктов из гидробионтов
ЛБ Добробабина, АТ Безусов
монография/ЛБ Добробабина, АТ Безусов.–Одеса: Изд-во „Optimum, 2008
112008
Вивчення ферментативних систем топінамбуру для отримання інуліну та інуліноподібних речовин in vitro
АТ Безусов, ІВ Пилипенко, ЗЮ Средницька
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 34-37, 2009
102009
Структурообразователи в производстве консервированных продуктов
АК Дьяконова, АТ Безусов
Одесса:«Optimum, 2006
92006
Комплексна ресурсозберігаюча переробка моркви з отриманням поліфункціональних харчових добавок
ГМ Бандуренко, ТМ Левківська, АТ Безусов
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 211-214, 2010
82010
Разработка технологии рассольного замораживания рыбы с использованием защитных покрытий
АТ Безусов, АС Титлов, ТА Маноли, АС Паламарчук
Вестник Международной академии холода, 29-33, 2003
72003
Аналіз сучасних методів переробки томатів
АТ Безусов, ОВ Тоценко
Харчова наука і технологія, 45-55, 2017
62017
Применение СВЧ-обработки в консервном производстве
АТ Безусов
Мiкрохвильовi технологii в народному господарствi: Впровадження. Проблеми …, 1996
61996
Новая технология получения ароматических веществ
АТ Безусов, ГЕ Дубова, ОИ Мельник
Пищевая наука и технология, 5, 2008
52008
Фiзико-хiмiчнi i бiологiчнi основи консервного виробництва
БЛ Флауменбаум, АТ Безусов, ВМ Сторожук, ГП Хомич
52006
Розробка та обгрунтування технології консервованих функціональних продуктів із заданим вмістом хлорофілу
АТ Безусов, КД Кузнецова
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 4-7, 2013
42013
Щодо питання про утворення біогенних амінів в харчових продуктах
АТ Безусов, ТА Манолі, ТІ Нікітчіна, ЯО Баришева
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 40-46, 2018
32018
Розробка способу одержання продуктів із біохімічно модифікованих пектинових речовин поліфенолами рослинної сировини
АТ Безусов, ТІ Нікітчіна, ГО Саркісян
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 13-16, 2016
32016
Дослідження кінетики сушіння морквяних вичавок за допомогою інфрачервоного випромінювання
ІФ Малежик, АТ Безусов
32009
Перспектива использования растительных ферментов в производстве рыбных фаршей
АТ Безусов, ТА Маноли, ТИ Никитчина, ОА Глушков, ЯО Барышева
Topical areas of fundamental and applied research, 73-75, 2016
22016
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ХЛОРОфИЛЛСОДЕРЖАЩИХ КОНСЕРВИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
АТ Безусов
ÏÈÙÅÂÀß ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ: ÍÀÓÊÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ, 136, 2014
22014
Влияние солей кальция на гелеобразование биохимически модифицированных пектинових веществ
ТИ Никичина, АТ Безусов
Харчова наука і технологія, 18-22, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20