Подписаться
Kmit Vira / Кміть Віра
Kmit Vira / Кміть Віра
Ivan Franko National University of Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ TAXATION OF REVENUES OF PHYSICAL PERSONS PROBLEMS AND PROSPECTS IN UKRAINE
ВМ Кміть, ББ Грабельський
Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електронне наукове фахове …, 2018
472018
Зарубіжний досвід податкового стимулювання підприємництва
ВМ Кміть, ЮІ Жук, ОА Чеботарь
262017
Системний підхід до управління накладними витратами підприємств
ВМ Кміть
Фінанси України, 51-57, 2002
232002
Правові колізії у податковому законодавстві України та шляхи їх усунення
ВМ Кміть
Науковий вісник національного університету ДПС України (економіка, право), 48, 2010
212010
Роль інформаційних технологій у формуванні стратегічного розвитку фіскальних органів України
ВМ Кміть, ЄВ Лисяк
Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал, 136-143, 2017
20*2017
Система адміністрування податків в Україні: стан, проблеми та перспективи
МІ Крупка, ВМ Кміть, РЮ Паславська
Науковий вісник НЛТУ України 26 (2), 2016
192016
Переваги та недоліки функціонування спрощеної системи оподаткування в Україні
ВМ Кміть, МБ Судомир
Інноваційна економіка, 57-62, 2013
182013
Організація управління накладними витратами на промислових підприємствах
ВМ Кміть
Фінанси України, 73-78, 2001
162001
Проблеми відшкодування ПДВ та роль інформаційних технологій у їх вирішенні
ВМ Кміть
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 19–35-19–35, 2012
152012
Суть та основні методи боротьби з незаконною мінімізацією оподаткування в Україні
ІМ Кріль, ВМ Кміть
Экономикс, 2013
132013
Державна підтримка суб’єктів малого підприємництва
ВМ Кміть, АВ Падура
Видавничий дім" Гельветика", 2016
122016
Напрями вдосконалення системи адміністрування ПДВ в Україні
ВМ Кміть, ОІ Оксенюк
Інноваційна економіка, 32, 2012
122012
Проблеми і недоліки діючої системи непрямого оподаткування в Україні
ВМ Кміть, ВІ Комарницький
Приазовський економічний вісник, 136-141, 2018
112018
Вдосконалення механізму адміністрування ПДВ як запорука фінансової безпеки України
ВМ Кміть
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 113–123-113–123, 2008
112008
Основні напрями реформування спрощеної системи оподаткування діяльності малого підприємництва в Україні
ВМ Кміть, МІ Федишин
Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць.–Львів: Львівський …, 2011
102011
Роль “фіктивних підприємців” у функціонуванні організаційно-економічного механізму оподаткування підприємницької діяльності громадян в Україні
О Грін, В Кміть
Формування ринкової економіки в Україні, 195-199, 2009
102009
Непряме оподаткування в Україні та шляхи його вдосконалення
ВМ Кміть, ВВ Сусляк
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
92018
Оптимізація та мінімізація податків в системі фінансового управління суб'єктів господарювання
ВМ Кміть, ОІ Дзюрій
Молодий вчений, 65-69, 2016
92016
Інвестиційний податковий кредит як основа державного стимулювання інвестиційно-інноваційної активності підприємств
ВМ Кміть, ММ Бугіль
Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць.–Львів: Львівський …, 2011
92011
Роль податкового регулювання в системі державного податкового менеджменту України
ВМ Кміть, ГВ Івах
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 310-316, 2011
92011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20