Follow
Margarita Boiko, Marharyta Boyko, Маргарита Бойко, M.G. Bojko
Margarita Boiko, Marharyta Boyko, Маргарита Бойко, M.G. Bojko
State Trade and Economic University, Kyiv National University of Trade and Economics
Verified email at knute.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ціннісно орієнтоване управління в туризмі: монографія
МГ Бойко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
1042010
Formation of the national tourism system of Ukraine
A Mazaraki, M Boiko, M Bosovska, N Vedmid, A Okhrimenko
Problems and Perspectives in Management 16 (1), 68-84, 2018
572018
Засади формування пріоритетних напрямів туристичної політики України
М Бойко, Л Гопкало
Регіональна економіка, 222-229, 2005
522005
Development of the tourism cluster
M Boiko, M Bosovska, N Vedmid, S Melnychenko, A Okhrimenko
Problems and Perspectives in Management, 134-149, 2017
392017
Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія
АА Мазаракі, МГ Бойко, ГІ Михайличенко
Київ.: КНТЕУ, 2010
352010
Туристична привабливість України: закономірності формування та орієнтири розвитку
МГ Бойко
Інвестиції: практика та досвід, 34-39, 2009
342009
Кластери як інноваційна форма економічного розвитку регіонів
М Бойко, ГЛ Михайліченко
Вісник КНТЕУ, 7-15, 2008
282008
Методологічні основи формування ціннісно орієнтованого управління підприємствами
М Бойко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 74-84, 2009
242009
National Tourist Brand: Priorities And Formation Resources
Бойко, Маргарита Григорівна
Economic Annals – XXI, 42-46, 2013
23*2013
Економіко-предметне обгрунтування розвитку термінологічного апарату туризму
МГ Бойко, ГІ Михайліченко
Економіка та держава, 47-49, 2010
232010
Світовий досвід застосування концепції маркетингу та франчайзингових систем у готельному бізнесі
СІ Байлик, МГ Бойко, СН Василиса, ЛМ Гопкало, СІ Дорогунцов, ...
232010
Стратегічний маркетинг: базові принципи та пріоритети розвитку
М Бойко, О Зубко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 46-56, 2015
202015
Tsinnisno oriientovane upravlinnia v turyzmi [Value-oriented management in tourism]
MH Boiko
Kyiv: KNTEU, 2010
172010
Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства
МГ Бойко
автореферат канд. екон. наук, спец 8, 2003
162003
Організаційно-економічний механізм формування національного бренду
МГ Бойко
Теоретичні та прикладні питання економіки.–2010.–Вип 21, 304-311, 2010
152010
Multi-agent information service system of managing integration processes of enterprises
AA Mazaraki, MH Boiko, MV Bosovska, MV Kulyk
Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, 103-108, 2020
132020
Форсайт розвитку національної туристичної системи
А МАЗАРАКІ, М БОЙКО, А ОХРІМЕНКО
Scientia fructuosa 119 (3), 5-22, 2018
132018
Investment attractiveness of the Ukrainian tourism system
M Boiko, M Bosovska, N Vedmid, L Bovsh, A Okhrimenko
Investment management and financial innovations, 193-209, 2018
132018
Концептуальні основи розвитку корпорацій у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі
МГ Бойко, АГ Охріменко, АМ Расулова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
132015
Digital distribution of hospitality services in the context of the COVID-19 pandemic
L Bovsh, A Rasulova, M Bosovska, M Boiko, A Okhrimenko
Tourism and Travelling 3 (1), 34-44, 2020
122020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20