Маргарита Бойко
Маргарита Бойко
Київський національний торговельно-економічний університет, факультет ресторанно-готельного та
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
НазваниеПроцитированоГод
Організація готельного господарства: підручник.
СІ Байлик, ІМ Писаревський
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2015
692015
Ціннісно орієнтоване управління в туризмі: монографія
МГ Бойко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
642010
Засади формування пріоритетних напрямів туристичної політики України
М Бойко, Л Гопкало
Регіональна економіка, 222-229, 2005
322005
Кластери як інноваційна форма економічного розвитку регіонів
М Бойко
Вісник КНТЕУ, 7-15, 2008
222008
Готельна справа: електронний підручник
МГ Бойко
К.: КНТЕУ, 2015
152015
Туристична привабливість України: закономірності формування та орієнтири розвитку
МГ Бойко
Інвестиції: практика та досвід, 34-39, 2009
152009
National Tourist Brand: Priorities And Formation Resources
Бойко, Маргарита Григорівна
Economic Annals – XXI, 42-46, 2013
11*2013
Світовий досвід застосування концепції маркетингу та франчайзингових систем у готельному бізнесі
СІ Байлик, МГ Бойко, СН Василиса, ЛМ Гопкало, СІ Дорогунцов, ...
112010
Методологічні основи формування ціннісно орієнтованого управління підприємствами
М Бойко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 74-84, 2009
112009
Система гарантування якості навчання як фактор удосконалення менеджмент-освіти у сфері туризму
М Бойко, Л Гопкало
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.–К …, 2003
92003
Холістичний маркетинг на підприємствах готельного господарства
МГ Бойко
Вісник КНТЕУ, 55-64, 2013
82013
Організаційно-економічний механізм формування національного бренду
МГ Бойко
Теоретичні та прикладні питання економіки.–2010.–Вип 21, 304-311, 2010
82010
Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства
МГ Бойко
автореферат канд. екон. наук, спец 8, 2003
82003
Формування споживчої цінності туристичного продукту
Т Ткаченко, М Бойко
Товари і ринки, 5-16, 2012
72012
Інструментальне середовище дослідницького процесу формування споживчої цінності туристичних продуктів
МГ Бойко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2010
62010
Методичні основи розрахунку показників ефективності брендингу в туризмі
М Бойко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 55-65, 2010
62010
Наукові засади обгрунтування підприємницької стратегії у сфері готельного господарства
М Бойко
Вісник КНТЕУ, 45-51, 2002
62002
Туристичні кластери як інноваційна компонента економічного розвитку регіонів
МГ Бойко
Вісник ДІТБ, 15-26, 2013
52013
Туристичні кластери як інноваційна компонента економічного розвитку регіонів
МГ Бойко
Вісник ДІТБ, 15-26, 2013
52013
Туристичні кластери як інноваційна компонента економічного розвитку регіонів
МГ Бойко
Вісник ДІТБ, 15-26, 2013
52013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20