Маргарита Бойко
Маргарита Бойко
Київський національний торговельно-економічний університет, факультет ресторанно-готельного та
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Організація готельного господарства: підручник.
СІ Байлик, ІМ Писаревський
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2015
912015
Ціннісно орієнтоване управління в туризмі: монографія
МГ Бойко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
762010
Засади формування пріоритетних напрямів туристичної політики України
М Бойко, Л Гопкало
Регіональна економіка, 222-229, 2005
342005
Кластери як інноваційна форма економічного розвитку регіонів
М Бойко
Вісник КНТЕУ, 7-12, 2008
232008
Туристична привабливість України: закономірності формування та орієнтири розвитку
МГ Бойко
Інвестиції: практика та досвід, 34-39, 2009
212009
Готельна справа: електронний підручник
МГ Бойко, ЛМ Гопкало
К.: КНТЕУ, 2015
172015
National Tourist Brand: Priorities And Formation Resources
Бойко, Маргарита Григорівна
Economic Annals – XXI, 42-46, 2013
12*2013
Formation of the national tourism system of Ukraine
A Mazaraki, M Boiko, M Bosovska, N Vedmid, A Okhrimenko
Problems and Perspectives in Management 16 (1), 68-84, 2018
112018
Світовий досвід застосування концепції маркетингу та франчайзингових систем у готельному бізнесі
СІ Байлик, МГ Бойко, СН Василиса, ЛМ Гопкало, СІ Дорогунцов, ...
112010
Методологічні основи формування ціннісно орієнтованого управління підприємствами
М Бойко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 74-84, 2009
112009
Формування споживчої цінності туристичного продукту
Т Ткаченко, М Бойко
Товари і ринки, 5-16, 2012
92012
Організаційно–економічний механізм формування національного бренду
МГ Бойко
Теоретичні та прикладні питання економіки.–2010.–Вип 21, 304-311, 2010
92010
Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства
МГ Бойко
автореферат канд. екон. наук, спец 8, 2003
92003
Система гарантування якості навчання як фактор удосконалення менеджмент-освіти у сфері туризму
М Бойко, Л Гопкало
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.–К …, 2003
92003
Холістичний маркетинг на підприємствах готельного господарства
МГ Бойко
Вісник КНТЕУ, 55-64, 2013
82013
Цiннiсно орiєнтоване управлiння в туризмi: монографiя
МГ Бойко
Бойко МГ–K.: Kиївський нац. торговельно-економічний ун-т 524, 2010
62010
Інструментальне середовище дослідницького процесу формування споживчої цінності туристичних продуктів
МГ Бойко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2010
62010
Методичні основи розрахунку показників ефективності брендингу в туризмі
М Бойко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 55-65, 2010
62010
Наукові засади обгрунтування підприємницької стратегії у сфері готельного господарства
М Бойко
Вісник КНТЕУ, 45-51, 2002
62002
Концептуальні основи розвитку корпорацій у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі
МГ Бойко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 0
6
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20