Підписатись
Margarita Boiko, Marharyta Boyko, Маргарита Бойко, M.G. Bojko
Margarita Boiko, Marharyta Boyko, Маргарита Бойко, M.G. Bojko
State Trade and Economic University, Kyiv National University of Trade and Economics
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ціннісно орієнтоване управління в туризмі: монографія
МГ Бойко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
1012010
Formation of the national tourism system of Ukraine
A Mazaraki, M Boiko, M Bosovska, N Vedmid, A Okhrimenko
Problems and Perspectives in Management 16 (1), 68-84, 2018
562018
Засади формування пріоритетних напрямів туристичної політики України
М Бойко, Л Гопкало
Регіональна економіка, 222-229, 2005
512005
Development of the tourism cluster
M Boiko, M Bosovska, N Vedmid, S Melnychenko, A Okhrimenko
Problems and perspectives in management, 134-149, 2017
352017
Туристична привабливість України: закономірності формування та орієнтири розвитку
МГ Бойко
Інвестиції: практика та досвід, 34-39, 2009
342009
Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МГ Бойко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
312010
Кластери як інноваційна форма економічного розвитку регіонів
М Бойко, ГЛ Михайліченко
Вісник Київського національного торгово-економічного Університету, 7-15, 2008
272008
Методологічні основи формування ціннісно орієнтованого управління підприємствами
М Бойко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 74-84, 2009
232009
National Tourist Brand: Priorities And Formation Resources
Бойко, Маргарита Григорівна
Economic Annals – XXI, 42-46, 2013
22*2013
Економіко-предметне обгрунтування розвитку термінологічного апарату туризму
МГ Бойко, ГІ Михайліченко
Економіка та держава, 47-49, 2010
212010
Світовий досвід застосування концепції маркетингу та франчайзингових систем у готельному бізнесі
СІ Байлик, МГ Бойко, СН Василиса, ЛМ Гопкало, СІ Дорогунцов, ...
212010
Стратегічний маркетинг: базові принципи та пріоритети розвитку
М Бойко, О Зубко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 46-56, 2015
162015
Tsinnisno oriientovane upravlinnia v turyzmi [Value-oriented management in tourism]
MH Boiko
Kyiv: KNTEU, 2010
162010
Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства
МГ Бойко
автореферат канд. екон. наук, спец 8, 2003
162003
Організаційно-економічний механізм формування національного бренду
МГ Бойко
Теоретичні та прикладні питання економіки.–2010.–Вип 21, 304-311, 2010
142010
Форсайт розвитку національної туристичної системи
А МАЗАРАКІ, М БОЙКО, А ОХРІМЕНКО
· SCIENTIA· FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно …, 2018
132018
Multi-agent information service system of managing integration processes of enterprises
AA Mazaraki, MH Boiko, MV Bosovska, MV Kulyk
Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, 103-108, 2020
122020
Investment attractiveness of the Ukrainian tourism system
M Boiko, M Bosovska, N Vedmid, L Bovsh, A Okhrimenko
Investment management and financial innovations, 193-209, 2018
122018
Концептуальні основи розвитку корпорацій у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі
МГ Бойко, АГ Охріменко, АМ Расулова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
122015
Холістичний маркетинг на підприємствах готельного господарства
МГ Бойко
Вісник КНТЕУ, 55-64, 2013
122013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20