Анна Вошколуп
Анна Вошколуп
Университет имени Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua
TitleCited byYear
Конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх фахівців
А Вошколуп
Вісник ДУАН 1 (11), С.184 -190., 2016
22016
КОМПОНЕНТНО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА" КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ"
А Вошколуп
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 11 (1), 85-94, 2016
12016
Оцінка ефективності технології формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін
А Вошколуп
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О …, 2017
2017
Сутність та значення конфліктологічної компетентності у професійній діяльності майбутніх економістів
А Вошколуп
Вісник ЛНУ 1 (306), С.17-25., 2017
2017
Технологія формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін
А Вошколуп
Педагогічні науки 3, С. 20-38, 2017
2017
Комунікативна толерантність як професійна компетентність майбутнього економіста
А Вошколуп
Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи: Матеріали III Всеукраїнської …, 2015
2015
Формування комунікативних здібностей у студентів вищих навчальних закладів за допомогою рольових ігор
А Вошколуп
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7