Николай Карпенко
Николай Карпенко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аудит, методика і організація: Навчальний посібник. У 2 частинах. Частина 2.
НІ Гордієнко, ОВ Харламова, МЮ Карпенко
Xарків: ХНАМГ, 2007
722007
МЕТОД МІНІМІЗАЦІЇ ВПЛИВУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ З МОЖЛИВИМИ ВИКИДАМИ НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРУ
ІА Чуб, МВ Новожилова, МЮ Карпенко
562017
Система тестирования знаний в INTERNET
ИН Рябченко, БП Бочаров, НЮ Карпенко
Вестник Херсонского государственного университета, 199-201, 2004
182004
Аудит, організація і методика
НІ Гордієнко, ОВ Харламова
Навчальний посібник. ХНАМГ, 2007
142007
Использование последовательностей обобщенных чисел Фибоначчи в криптографических алгоритмах
ВБ Уфимцева, НЮ Карпенко
Системи обробки інформації, 106-110, 2015
102015
Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем: навчальний посібник.
МЮ Карпенко, НО Манакова, ІО Гавриленко
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2017
52017
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
32009
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Робота з базами даних MS Access» з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті».
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева, МВ Гринчак, НІ Гомза
32007
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Робота з базами даних MS Access» з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті».
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева, МВ Гринчак, НІ Гомза
32007
Методичні вказівки до виконання економічних розрахунків засобами Мisrosoft Excel з курсу" Прикладні задачі менеджменту на ПК"(розділ" Фінансові функції та оптимізація")
МЮ Карпенко
Х.: ХДАМГ, 2000
12000
Методичні вказівки" Основи фінансового аналізу" до практичних занять з курсу «Прикладні задачі менеджменту»
МЮ Карпенко, АФ Лойко
Х., ХДАМГ, 1998
11998
Конспект лекцій з курсу «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією. Частина 1»(для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.03060101, 8 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
1
Конспект лекцій з курсу «Комп’ютерні мережі»(для студентів усіх форм навчання спеціальностей 122–Комп’ютерні науки, 151–Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 126 …
МЮ Карпенко, НВ Макогон
2019
Методи збору та класифікації даних за допомогою саундлетної байєсівської нейронної мережі
ЕК Назіров, ТО Назірова, МЮ Карпенко
Вісник ХНТУ Інформаційні технології 1 (№3(66)), 332-337, 2018
2018
Нейромережева інформаційна технологія обробки сигналів зони надзвичайної ситуації
ЕК Назіров, ТО Назірова, МЮ Карпенко
Вісник Хмельницького національного університету, 13-16, 2018
2018
Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху «Комп’ютерні науки». Модуль 1. Тема 3. Інструментальні засоби для розв’язання окремих завдань на різних етапах розробки ІС. Тема 3.1 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
2017
Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний захист" для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання
ВВ Барбашин, ЮВ Буц
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
2016
Компьютерные технологии как инструмент повышения финансовой грамотности
ЮГ Байдала, НЮ Карпенко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
2015
Информационная система регистрации и обработки основных показателей в охране труда на предприятиях
НВ Хворост, СВ Дядюн, НЮ Карпенко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
2015
ПРИМЕНЕНИЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ Р ЧИСЕЛ ФИБОНАЧЧИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ШИРОТНО ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ
ВБ Уфимцева, НЮ Карпенко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20