Ірина Височин
Ірина Височин
Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра економіки та фінансів
Verified email at knteu.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі
ІВ Височин
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних …, 2013
242013
Управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі: дисертація д-ра екон. наук: 08.00.04
ІВ Височин
Київський національний торговельно-економічний університет, 2013
242013
Державне регулювання торговельної діяльності в Україні та світі: порівняльний аналіз
І Височин
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 11-23, 2010
212010
Реструктуризація підприємства як економічна категорія
ІВ Височин, ИВ Высочин
ДонНТУ, 2004
212004
Економіка торговельного підприємства: методика розв’язання практичних завдань
ЛО Лігоненко, ІВ Височин
Економіка торговельного підприємства: методика розв’язання практичних …, 2010
112010
Сучасне методичне забезпечення аналізу товарообороту підприємств роздрібної торгівлі
ІВ Височин
Інноваційна економіка: всеукраїнський науково-виробничий журнал, 88-99, 2010
112010
Методологічні основи сервісно-логістичного управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі
ІВ Височин
Економіка та держава, 19-22, 2012
72012
Мотивація персоналу в системі управління товарооборотом на підприємстві роздрібної торгівлі
ІВ Височин
Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 20, 2011
72011
Роздрібний товарооборот підприємств як індикатор соціально-економічного розвитку України
ІВ Височин
Економіка України, 34–43, 2013
62013
Інформаційне забезпечення управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі
І Височин
Схід, 2011
62011
Удосконалення методичних підходів до прогнозування товарообороту підприємств роздрібної торгівлі
ІВ Височин
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені …, 2011
62011
Оцінка ресурсного забезпечення товарообороту підприємств роздрібної торгівлі України
ІВ Височин
Формування ринкових відносин в Україні, 132-137, 2012
52012
Управление товарооборотом в системе экономического управления предприятием розничной торговли
ИВ Высочин
Экономика и предпринимательство, 258-264, 2013
42013
Товарооборот в системе рыночных отношений
ИВ Высочин
Управление экономическими системами, 2013
42013
Особливості товарообороту підприємства як економічного показника
ІВ Височин
Ефективна економіка, 2011
42011
Збалансована система показників розвитку товарообороту підприємств роздрібної торгівлі
ІВ Височин
Економічний простір, 230-243, 2010
42010
Збалансована система показників ефективності діяльності підприємства як інструмент стратегічного менеджменту
ІВ Височин
Наукові записки. Серія “Економіка”, 19-25, 2009
42009
Развитие внутреннего рынка как основа восстановления устойчивости экономики Украины
ИВ Высочин, ГН Богославец, ОН Трубей
Бізнес Інформ, 55-60, 2014
32014
Теоретичні аспекти планування товарообороту підприємства роздрібної торгівлі
ІВ Височин
Економіка та держава, 17-20, 2012
32012
Класифікація методів прогнозування товарообороту підприємств роздрібної торгівлі
ІВ Височин
Вісник Донецького національного університету еко номіки і торгівлі імені …, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20