Ірина Височин
Ірина Височин
Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра економіки та фінансів
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі
ІВ Височин
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних …, 2013
272013
Управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі: дисертація д-ра екон. наук: 08.00.04
ІВ Височин
Київський національний торговельно-економічний університет, 2013
272013
Реструктуризація підприємства як економічна категорія
ІВ Височин, ИВ Высочин
ДонНТУ, 2004
232004
Державне регулювання торговельної діяльності в Україні та світі: порівняльний аналіз
І Височин
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 11-23, 2010
212010
Економіка торговельного підприємства: методика розв’язання практичних завдань
ЛО Лігоненко, ІВ Височин
Економіка торговельного підприємства: методика розв’язання практичних …, 2010
112010
Сучасне методичне забезпечення аналізу товарообороту підприємств роздрібної торгівлі
ІВ Височин
Інноваційна економіка: всеукраїнський науково-виробничий журнал, 88-99, 2010
112010
Методологічні основи сервісно-логістичного управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі
ІВ Височин
Економіка та держава, 19-22, 2012
82012
Мотивація персоналу в системі управління товарооборотом на підприємстві роздрібної торгівлі
ІВ Височин
Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 20, 2011
82011
Роздрібний товарооборот підприємств як індикатор соціально-економічного розвитку України
ІВ Височин
Економіка України, 34–43, 2013
62013
Інформаційне забезпечення управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі
І Височин
Схід, 2011
62011
Удосконалення методичних підходів до прогнозування товарообороту підприємств роздрібної торгівлі
ІВ Височин
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені …, 2011
62011
Управление товарооборотом в системе экономического управления предприятием розничной торговли
ИВ Высочин
Экономика и предпринимательство, 258-264, 2013
52013
Товарооборот в системе рыночных отношений
ИВ Высочин
Управление экономическими системами, 2013
52013
Оцінка ресурсного забезпечення товарообороту підприємств роздрібної торгівлі України
ІВ Височин
Формування ринкових відносин в Україні, 132-137, 2012
52012
Збалансована система показників ефективності діяльності підприємства як інструмент стратегічного менеджменту
ІВ Височин
Наукові записки. Серія “Економіка”, 19-25, 2009
52009
Особливості товарообороту підприємства як економічного показника
ІВ Височин
Ефективна економіка, 2011
42011
Збалансована система показників розвитку товарообороту підприємств роздрібної торгівлі
ІВ Височин
Економічний простір, 230-243, 2010
42010
Развитие внутреннего рынка как основа восстановления устойчивости экономики Украины
ИВ Высочин, ГН Богославец, ОН Трубей
Бізнес Інформ, 55-60, 2014
32014
Теоретичні аспекти планування товарообороту підприємства роздрібної торгівлі
ІВ Височин
Економіка та держава, 17-20, 2012
32012
Класифікація методів прогнозування товарообороту підприємств роздрібної торгівлі
ІВ Височин
Вісник Донецького національного університету еко номіки і торгівлі імені …, 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20