Maiia Dernova (Майя Дернова)
Maiia Dernova (Майя Дернова)
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Experiential learning theory as one of the foundations in effective adult learning practice worldwide
M Dernova
Порівняльна професійна педагогіка, 52-57, 2015
402015
Дуальна модель вищої професійної освіти дорослих: європейський досвід
МГ Дернова
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 137-145, 2014
312014
Вміння й навички самостійної роботи у професійному становленні дорослої людини: навч.-метод. посіб.
ЛЄ Сігаєва, МГ Гордієнко
К.: Вид-во «ЕКМО, 114-127, 2007
262007
Личная ответственность как условие профессиональной социализации личности
МГ Дернова
Профессиональное образование и общество, 156-160, 2016
122016
Формування умінь і навичок самостійної роботи з іноземною фаховою літературою у майбутніх інженерів
МГ Гордієнко, АІ Гладир
Кременчук: Вид. ПП Щербатих ОВ, 2008
92008
Професійна мобільність у наукових дослідженнях
МГ Гордієнко
Педагогіка і психологія, 106-114, 2011
82011
Моделі самокерованого навчання в освіті дорослих
МГ Дернова
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 52-65, 2013
62013
До вирішення проблеми підготовки з іноземної мови для професійного спілкування майбутніх інженерів
М Загірняк, М Гордієнко
Вища освіта України, 107-110, 2007
62007
Моделі емпіричного навчання дорослих: зарубіжний досвід
М Дернова
Порівняльно-педагогічні студії, 2015
52015
Засоби підвищення ефективності фахової підготовки інженерів-електромеханіків
МГ Гордієнко, АІ Гладир
Вісник КДПУ. Випуск 3, 39, 2006
42006
Визначення професійної компетентності інженера-електромеханіка
МГ Гордієнко
Електромашинобуд. та електрообладн.: міжвід. наук.-техн. зб.: Пробл. автомат …, 2006
42006
Взрослые студенты в европейском пространстве высшего образования
МГ Гордиенко
Образование и наука, 2013
32013
Реалізація дуальних форм навчання в Європейських університетах
МГ Дернова, ВВ Перевознюк
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2019
22019
Основні положення теорії трансформаційного навчання дорослих
МГ Дернова
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2014
22014
Психологічний аспект визначення дорослості
МГ Гордієнко
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2012
22012
University-Led Routes of Initial Teacher Training in Great Britain
V Dernova, M., Perevozniuk
Engineering and Educational Technologies, 66-75, 2018
12018
Особливості освіти дорослих в умовах дистанційної навчання
М Гордієнко
Професійне становлення особистості, 80-86, 2013
12013
Зміст поняття" уміння і навички самостійної роботи студентів" у нсихолого-недагогічній теорії
М ГОРДІЄНКО
Науково-методичний журнал. Київ: Міленіум, 2006
12006
КЛАСИФІКАЦІЯ ДОРОСЛИХ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ФОРМАЛЬНІЙ, НЕФОРМАЛЬНІЙ ТА ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ В ІТАЛІЙСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
МГ Дернова, ОВ Поддубей
Восточно-европейский научный журнал, 55-60, 2020
2020
Список авторів
ВГ Андрєєв, ВГ Андрєєв, ЛБ Анісімова, ОА Антонець, ЮД Балацька, ...
ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ, 157, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20