Подписаться
Степаненко Анатолій Васильович
Степаненко Анатолій Васильович
Подтвержден адрес электронной почты в домене ecos.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вступ до економічної та соціальної географії: підручник
АП Голіков, ЯБ Олійник, АВ Степаненко
К.: Либідь, 1996
1691996
Розміщення продуктивних сил України і регіональна економіка: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
СІ Дорогунцов, Ю Пітюренко, ЯБ Олійник, ТА Заєць, СІ Бандур, ...
КНЕУ, 2005
135*2005
Вступ до економічної і соціальної географії
АП Голиков, ЯБ Олійник, АВ Степаненко
К.: Либідь, 232-238, 1996
113*1996
Наукові основи прогнозування природно-техногенної (екологічної) безпеки
БМ Данилишин, ВВ Ковтун, АВ Степаненко
К.: Лекс Дім, 2004
992004
Вступ до соціальної географії: Навч. посіб
ЯБ Олійник, АВ Степаненко
К.: Знання, 2000
822000
Оцінка економічної безпеки України та її регіонів
А Степаненко, М Герасимов
Регіональна економіка, 39-54, 2002
812002
Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки
СІ Дорогунцов, ЯБ Олійник, АВ Степаненко
К.: СТАФЕД-2, 2001
622001
Социально-экономическое развитие городов:(проблемы комплексности и сбалансированности)
АВ Степаненко
Наукова думка, 1988
561988
Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу
ПО Масляк, ЯБ Олійник, АВ Степаненко
К.: Лібра, 1996
511996
Города Украины:(Экономико-географический справочник)
ВВ Ковтун, АВ Степаненко
Выща шк., 1990
501990
Теоретичні основи туризмології: навч. пос
ЯБ Олійник, АВ Степаненко
К.:«Ніка-Центр, 2005
482005
Регіональний вимір екологічної безпеки України з урахуванням загроз виникнення техногенних і природних катастроф
НВ Агаркова, АБ Качинський, АВ Степаненко
К.: НІСД, 1996
411996
Соціальний розвиток села і територій сільського типу: Навч. посібник
ЯБ Олійник, АВ Степаненко
К.: ВГЛ Обрії 128, 5, 2003
392003
Безпека регіонів України і стратегія її гарантування: Природно-техногенна (екологічна) безпека
БМ Данилишин, АВ Степаненко, ОМ Ральчук
Наукова думка, 2008
342008
Города в условиях развитого социализма
АВ Степаненко
Наук. думка,, 1981
231981
наслідки для народу та держави: Національна доповідь/за заг. ред. ВМ Гейця [та ін.]
С економічний стан України
К.: НВЦ НБУВ 687, 2009
192009
Антикризове управління економічною безпекою в умовах викликів фінансовоекономічної глобалізації (державний і регіональний виміри)
МА Хвесик, АВ Степаненко, ОМ Ральчук, ЙМ Дорош
Юго-Восток, 2010
162010
Комплексное планирование социально-экономического развития города: разработка и реализация плана
ВО Боhаѣнко, СИ Ищук, СИ Ищук, АВ Степаненко
Изд-во при Киевском гос. университете издательского объединения" Выща школа", 1980
13*1980
Безпека життєдіяльності населення при екстремальних температурах за умов глобальних змін клімату
АВ Олійник, Я. Б, Степаненко, ГО Обиход
Київський університет, 2011
6*2011
Онтологія соціальної географії як науки
А Степаненко
Часопис соціальноекономічної географії.–2011.–Вип 10 (1), 16-17, 2011
52011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20