Подписаться
Руслан Притуляк
Руслан Притуляк
Уманський національний університет садівництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин
ВП Карпенко, РМ Притуляк, ЗМ Грицаєнко, СП Полторецький, ...
Умань Видавець «Сочінський», 2012
252012
Біологічні особливості застосування гербіцидів і регулятора росту рослин на посівах тритикале озимого в умовах Лісостепу України: автореферат дис. на здоб. наук. ступеня канд …
РМ Притуляк
Умань: Уманський державний аграрний університет, 2009
162009
Фізіологічні зміни в рослинах ячменю ярого за дії біологічно активних речовин
ВП Карпенко, РМ Притуляк
Вісник Уманського національного університету садівництва, 60-65, 2014
132014
Біологічна активність ґрунту в агроценозі сої за роздільного та інтегрованого застосування гербіциду і біологічних препаратів
ЮІ Івасюк, ВП Карпенко, РМ Притуляк
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2016
92016
Активність окремих антиоксидантних ферментів класу оксидоредуктаз за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біолан
ВП Карпенко, РМ Притуляк, АО Чернега
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 19-25, 2013
92013
Розробка елементів біологізованих технологій вирощування сільськогосподарських культур з використанням регуляторів росту рослин і гербіцидів; за ред
ВП Карпенко, РМ Притуляк, АО Чернега
ВП Карпенка. Умань: Видавець „Сочінський, 2016
82016
Формування листкової поверхні рослин сої і суми хлорофілів за інтегрованої дії гербіциду та біологічних препаратів
ВП Карпенко, ЮІ Івасюк, РМ Притуляк, АО Чернега
Агробіологія, 43-50, 2018
72018
Азофіксувальні мікроорганізми роду Azotobacter ризосфери ячменю озимого за обробки посівів гербіцидом Калібр 75 і регулятором росту рослин Біолан
ВП Карпенко, РМ Притуляк, АО Чернега
Тернопіль, 2014
72014
Вміст білка і клейковини у зерні тритикале озимого за використання біологічно активних речовин
ВП Карпенко, РМ Притуляк, АО Чернега
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 14-18, 2013
7*2013
Влияние гербицида и регуляторов роста растений на биологическую активность почвы в посевах ярового ячменя
ВП Карпенко, СП Полторецкий, РН Притуляк
ФӘн-наука, 9-10, 2012
72012
Вплив гербіциду Град та його бакових сумішей з регулятором росту рослин Радостим на фотосинтетичні показники рослин тритикале озимого
ВП Карпенко, РМ Притуляк
Переяслав-Хмельницький, 2015
62015
Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії протизлакового гербіциду Пума супер та регулятора росту рослин Біолан
ЗМ Грицаенко, ВП Карпенко, РН Притуляк
Вестник Уманского национального университета садоводства, 20-25, 2013
6*2013
Анатомо-морфологічна будова листкового апарату ячменю ярого за дії гербіциду і рістрегуляторів
ВП Карпенко, РМ Притуляк
Матеріали І Міжнародної наукової конференції «Сучасна Фітофармакологія, 24-26, 2012
62012
Функціональна активність листкового апарату сої за дії біологічних і хімічних препаратів
ВП Карпенко, ЮІ Івасюк, РМ Притуляк
Біологічні студії, 22-23, 2017
52017
Продуктивність посівів гречки за дії біологічних препаратів
ВП Карпенко, РМ Притуляк, АА Даценко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 14-22, 2017
52017
Фізіолого-біохімічні механізми інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин
ВП Карпенко, РМ Притуляк, АА Даценко, ЮІ Івасюк
Вестник Уманского национального университета садоводства, 72-75, 2016
52016
Бiологiчнi основи iнтегрованої дiї гербiцидiв i регуляторiв росту рослин
ВП Карпенко, ЗМ Грица, РМ Притуляк, СП Полторецький, II Мостов, ...
52012
Вплив гербіцидів різних хімічних класів і регулятора росту рослин на врожайність та якість зерна тритикале озимого
ЗМ Грицаєнко, РМ Притуляк
52011
Активність глутатіон-S-трансферази та перебіг реакцій пероксидного окиснення ліпідів у листках пшениці полби звичайної за дії гербіциду та регулятора росту рослин
ВП Карпенко, РМ Притуляк, СВ Павлишин
Херсонський державний аграрний університет, 2018
42018
Біологізована технологія вирощування ярих зернових культур (ячмінь, пшениця): рекомендації виробництву
ВП Карпенко, СП Полторецький, СП Пономаренко, АВ Заболотна, ...
видавничо-поліграфічний центр" Візаві", 2016
42016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20