Руслан Притуляк
Руслан Притуляк
Уманський національний університет садівництва
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин
ВП Карпенко, РМ Притуляк, ЗМ Грицаєнко, СП Полторецький, ...
Умань Видавець «Сочінський», 2012
182012
Біологічні особливості застосування гербіцидів і регулятора росту рослин на посівах тритикале озимого в умовах Лісостепу України: автореферат дис. на здоб. наук. ступеня канд …
РМ Притуляк
Умань: Уманський державний аграрний університет, 2009
132009
Фізіологічні зміни в рослинах ячменю ярого за дії біологічно активних речовин
ВП Карпенко, РМ Притуляк
Вісник Уманського національного університету садівництва, 60-65, 2014
92014
Активність окремих антиоксидантних ферментів класу оксидоредуктаз за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біолан
ВП Карпенко, РМ Притуляк, АО Чернега
Умань, 2013
72013
Азофіксувальні мікроорганізми роду Azotobacter ризосфери ячменю озимого за обробки посівів гербіцидом Калібр 75 і регулятором росту рослин Біолан
ВП Карпенко, РМ Притуляк, АО Чернега
Тернопіль, 2014
62014
Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії протизлакового гербіциду Пума супер та регулятора росту рослин Біолан
ЗМ Грицаенко, ВП Карпенко, РН Притуляк
Вестник Уманского национального университета садоводства, 2013
6*2013
Влияние гербицида и регуляторов роста растений на биологическую активность почвы в посевах ярового ячменя
ВП Карпенко, СП Полторецкий, РН Притуляк
ФӘн-наука, 9-10, 2012
62012
Біологічна активність ґрунту в агроценозі сої за роздільного та інтегрованого застосування гербіциду і біологічних препаратів
ЮІ Івасюк, ВП Карпенко, РМ Притуляк
НУБІП, 2016
52016
Бiологiчнi основи iнтегрованої дiї гербiцидiв i регуляторiв росту рослин
ВП Карпенко, ЗМ Грица, РМ Притуляк, СП Полторецький, II Мостов, ...
52012
Формування листкової поверхні рослин сої і суми хлорофілів за інтегрованої дії гербіциду та біологічних препаратів
ВП Карпенко, ЮІ Івасюк, РМ Притуляк, АО Чернега
Агробіологія, 43-50, 2018
42018
Фізіолого-біохімічні механізми інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин
ВП Карпенко, РМ Притуляк, АА Даценко, ЮІ Івасюк
Вестник Уманского национального университета садоводства, 2016
42016
Вплив гербіциду Град та його бакових сумішей з регулятором росту рослин Радостим на фотосинтетичні показники рослин тритикале озимого
ВП Карпенко, РМ Притуляк
Переяслав-Хмельницький, 2015
42015
Вміст білка і клейковини у зерні тритикале озимого за використання біологічно активних речовин
ВП Карпенко, РМ Притуляк, АО Чернега
Умань, 2013
4*2013
Анатомо-морфологічна будова листкового аппарату ячменю ярого за дії гербіциду і рістрегуляторів
ВП Карпенко, РМ Притуляк
Львів, 2012
42012
Біологізована технологія вирощування кукурудзи на зерно
ВП Карпенко, ВП Патика, ОІ Заболотний
Умань: Редакційно-поліграфічний центр «Візаві», 2016
32016
Фізіолого-біохімічні процеси в рослинах ячменю ярого за роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин
ВЯ Білоножко, ВП Карпенко, СП Полторецький, РМ Притуляк
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 7-13, 2012
32012
Анатомічна структура епідермісу листків тритикале озимого за дії гербіцидів Пріма і Пума супер та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Біолан
ВП Карпенко, РМ Притуляк, ІІ Мостов’як
Запоріжжя, 2012
32012
Вплив гербіцидів різних хімічних класів і регулятора росту рослин на врожайність та якість зерна тритикале озимого
ЗМ Грицаєнко, РМ Притуляк
32011
Вміст хлорофілу в листках тритикале озимого при різних способах застосування гербіцидів Пріми і Пуми супер та біостимулятора Біолан
ЗМ Грицаєнко, РМ Притуляк
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я ВИПУСК 1 (58), 133, 2011
32011
Формування симбіотичного апарату сочевиці за дії біологічних препаратів
ВП Карпенко, ТП Новікова, РМ Притуляк
Вісник Уманського національного університету садівництва, 39-43, 2018
22018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20