Світлана Шпак
Світлана Шпак
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmapo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМБІНОВАНОГО ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ ПРИ ЗАКРИТОКУТОВІЙ ГЛАУКОМІ
ЛП Новак, НВ Новак, ВВ Чеб, ОБ Горак, МВ Сковрон
Науково-практична конференція з міжнародною участю Рефракційний пленер20, 15 …, 2020
2020
Рентгендіагностика травматичних ушкоджень кісток основи черепа при наданні первинної медичної допомоги.
ОП Робак, ЛВ Василів, ОВ Поліщук, СО Шпак
Радіологічний вісник., 2018
2018
МДКТ в оцінці стану коронарних артерій при ішемічній хворобі серця у хворих літнього віку.
НВ Танасічук-Гажиєва, ВС Танасічук, ТМ Бабкіна, СО Шпак
Радіологічний вісник., 2018
2018
МДКТ у визначенні структурних змін кісткової тканини при гонартрозі.
СО Шпак, ВС Танасічук, КІ Телуха
Радіологічний вісник., 2018
2018
ОЦІНКА ПРОГНОСТИЧНОЇ ЗНАЧИМОСТІ ПОЛІМОРФІЗМУ I/D ГЕНА АСЕ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ У ВИНИКНЕННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТА.
ГФ Білоклицька, КО Горголь, СП Кір’яченко
2018
CПОСІБ КОМП'ЮТЕРНО-ТОМОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НИЖНІХ КІНЦІВОК
БТМ UA ), ШСО UA ), ТВС UA ), ТКІ UA ), НВ Володимирович
2017
ПРИСТРІЙ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ОСЬОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ КОМП'ЮТЕРНОТОМОГРАФІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ НИЖНІХ КІНЦІВОК
ТКІ Новіков Володимир Володимирович Бабкіна Тетяна Михайлівна, Шпак ...
2017
Диференційна променева діагностика вогнищевих уражень печінки
НВ Танасічук-Гажиєва, СО Шпак
Радіологічний вісник, 98-99, 2017
2017
Дослідження колінних суглобів з осьовим навантаженням за даними мультидетекторної комп'ютерної томографії
ТКІШС О.
Актуальні питання сучасної променевої діагностики, 2017
2017
Передопераційне планування та контроль якості ендопротезування колінного суглоба за даними МДКТ
ТВС Телуха К.І. Шпак С.О.
40-ва ювілейна науково-практична конференція молодих вчених НМАПО імені П.Л …, 2017
2017
Особливості кількісної оцінки післяінфарктного кардіосклерозу методами томографічної візуалізації
СОШ В.С. Танасічук
Науково- практична конференція «Актуальні питання сучасної променевої …, 2017
2017
Особливості рентгенологічної візуалізації пневмоній різних епідсезонів
АГР С.О.Шпак, Т.М.Бабкіна, В.С Танасічук
V Національний Конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні …, 2017
2017
Передопераційне планування та контроль якості ендопротезування колінного суглоба за даними МДКТ
ВСТ С.О.Шпак, В.С Танасічук
V Національний Конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні …, 2017
2017
Променева діагностика постінфарктного ремоделювання лівого шлуночка серця у хворих після реваскуляризаційних втручань
СОШ В.С Танасічук., С.В. Федьків, Т.М. Бабкіна, Н.В. Танасічук-Гажиєва.
V Національний Конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні …, 2017
2017
Променева діагностика вірусних пневмоній
ЛАЧ Н.В. Танасічук-Гажиєва, Н.Л. Морозова,С.А. Шпак, В.С. Танасічук
V Національний Конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні …, 2017
2017
Дослідження пацієнтів із ревматоїдним артритом у сучасній клініці
ЮАК Л. Ю. Гладка, Т. К. Сахно, С. О. Шпак
Радіологічний вісник, 80-81, 2015
2015
Сложные случаи дифференциальной диагностики очаговых поражений печени по данным МДКТ
АВД Т. М. Бабкина, Н. В. Танасичук-Гажиева, С. А. Шпак, М. Н. Новикова, Н ...
Променева діагностика, променева терапія, 34-40, 2015
2015
Значение режима ASQ в ультразвуковой диагностике неалкогольной жировой болезни печени
ДВР М. Н. Новикова, С. А. Шпак
Променева діагностика, променева терапія, 30-33, 2015
2015
Оцінка анатомічної будови придаткових пазух носа та носової порожнини за допомогою конусно-променевої комп'ютерної томографії
СВВ С. О. Шпак, І. О. Богданов
Променева діагностика, променева терапія, 13-20, 2015
2015
Променеві методи в диференційній діагностиці гіпертрофії лівого шлуночка: ГКМП, гіпертензивне серце, серце атлета
СОШ Т. М. Бабкіна, Н. М. Носенко, С. В. Федьків
Променева діагностика, променева терапія, 37-41, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20