Бугас Василь Валерійович (Buhas Vasil, Бугас Василий Валериевич)
Бугас Василь Валерійович (Buhas Vasil, Бугас Василий Валериевич)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна теорія
ВМ Семененко, ДІ Коваленко, ВВ Бугас, ОВ Семененко
Політекономія. Навчальний пос. За заг. ред. ВМ Семененка та ДІ Коваленка. К …, 2010
372010
Удосконалення стилів керівництва в управлінні персоналом підприємства
Б Рябуха
Ефективна економіка 17 (12), 2017
3*2017
Взаємодія бізнесу із закладами вищої освіти
ВВ Бугас, ВВ Бугас
Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації, 2019
2019
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
ВВ Бугас, ЛО Федоренко
Економіка, фінанси і управління в XXI столітті: аналіз тенденцій та …, 2018
2018
Теоретичні та методологічні аспекти розвитку вищої освіти
ВВ Бугас, ВВ Бугас
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2018
2018
Економічна політика держави щодо забезпечення доступу до якісної вищої освіти
ВВ Бугас, ВВ Бугас
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2018
2018
Інтелектуальний капітал та його роль у господарській діяльності підприємства
БВВ Бугас В.В.
Технології та дизайн, 2018
2018
Дослідження механізму формування конкурентних переваг організації
Б Рупосов
Економічний форум Луцького національного технічного університету 1 (1), 2018
2018
Реалії зовнішьоекономічної діяльності вітчизняних і іноземних підприємств
Б Самійленко
Ефективна економіка 1 (1), 2018
2018
Напрями підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства
Б Фещенко
Вісник Одеського національного університету.Економіка 23 (1), 2018
2018
Управління конкурентними перевагами підприємства
Б Онищук
Публіцист 17 (12), 2017
2017
professional development of staff and its influence on the results of the enterprise
BV Kremenchutska
Scirntific research advanced technology innovation Prague, 2017
2017
Тенденції формування та використання інтелектуального капіталу в національній економіці. Економічна оцінка створення об’єктів інтелектуальної власності у вітчизняній економіці
ВВ Бугас
Ефективність діяльності підприємств в умовах глобалізаційних процесів, 2016
2016
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ В АПАРАТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ФІ Хміль, ВВ Вітвіцький, ВМ Ніколаєнко, ПН Глонь, ЛІ Скібіцька, ...
ББК 65.9 (4Укр), 155, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14