Follow
Unknown affiliation
Verified email at kpnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
( . . )
. . : . 10.01. 05 , 2014
42014
Epithet Classification Principles Development
DJ Khokhel
Modern scientific research and their practical application 21315, 340-349, 2013
12013
ֲ Ѳ ˲
˲, 51, 2020
2020
Reading with pleasure:
, ij, , , , ...
, 2020
2020
Readingforfun
ij, , ,
, 2020
2020
ϲ I . в ջ
I I . I (, 2020
2020
" -"
㳺 , 304-307, 2019
2019
ÐÅÀ˲ÇÀÖ²ß ²ÄÅ ÁÅÇÏÅÐÅÐÂÍÎÑÒ² ÊÓËÜÒÓÐÍÎ ÒÐÀÄÈÖ² Ó ÒÂÎÐÅÍͲ ÀÂÒÎÐÑÜÊÎÃΠ̲ÔÓ Â ÎÏβÄÀÍͲ ÓÐÑÓËÈ ÂÅÐÍÎÍ ÄÐÓÆÈÍÈ-ÄÆÀÊÀËÎÏÈ
IVAN OHIIENKO, 304, 2019
2019
" " 㳺
㳺 , 249-253, 2018
2018
ֲ ί ²Ͳ . в
˲, 56, 2018
2018
Ҳ ò ²Ͳ . в л
˲, 54, 2017
2017
˳ . , 120-124, 2017
2017
. .
˳ . , 201-205, 2015
2015
Magic of the out-of-body experiences in contemporary fantasy: Halyna Pahutiak, Susanna Clarke
D Khokhel
Bohemica litteraria 18 (2), 99-114, 2015
2015
,
'- ࠅ, 2015
2015
̳ ( . . ̳ )
˳ . , 211-216, 2014
2014
̲òֲ ϲ
: . , 2014
2014
. .
'- ࠅ, 2014
2014
:
SWorld 26 (2), 62-67, 2013
2013
. .
'- ࠅ, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20