Дмитрова Евгения Васильевна
Дмитрова Евгения Васильевна
Verified email at med.sumdu.edu.ua
TitleCited byYear
Сучасні етіопатогенетичні та клініко-діагностичні особливості перебігу гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей
ОІ Сміян, АИ Смиян, ТП Бинда, ТП Бында, ЄВ Дмітрова, ВА Сухарєва
Сумський державний університет, 2013
32013
Біобезпека та біозахист у біологічних лабораторіях 1-го та 2-го рівнів біобезпеки
ВМ Голубнича, ВН Голубничая, МВ Погорєлов, МВ Погорелов, ...
Сумський державний університет, 2016
12016
Клинические проявления диспепсического синдрома у детей, больных острыми респираторными вирусными инфекциями, на фоне аденоидных вегетаций
ОІ Сміян, АИ Смиян, ТП Бинда, ТП Бында, ЄВ Дмітрова, ЕВ Дмитрова
Династия, 2014
12014
Корекція кишкової мікрофлори у дітей хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції на фоні хронічного аденоїдиту
ЄВ Дмітрова
Сумський державний університет, 2017
2017
Показники клітинної ланки імунітету у дітей хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції на фоні хронічного аденоїдиту
ЄВ Дмітрова, ЕВ Дмитрова, ТІ Охріменко
Сумський державний університет, 2017
2017
Видовий спектр та анибіотикорезистентність мікробіоти носоглотки дітей хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції
ВМ Голубнича, ВН Голубничая, ЄВ Дмітрова, ЕВ Дмитрова, ОІ Сміян, ...
Сумський державний університет, 2016
2016
Показатели цитологического состава носовой слизи у детей, больных острыми респираторными вирусными инфекциями
OI Smiyan, YV Dmitrova, VA Smiyanov, OP Moshchich, IY Vysotskyi
Запорожский медицинский журнал, 2016
2016
Показники цитологічного складуносового слизу в дітей, хворих на гострі ресспіраторні вірусні інфекції
ОІ Сміян, ЄВ Дмітрова, ОП Мощич, ВА Сміянов, ІЮ Висоцький
Запорожский медицинский журнал, 2016
2016
Цитологічний склад носового слизу у дітей хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції на фоні хронічного аденоїдиту
ЄВ Дмітрова, ЕВ Дмитрова, ОІ Сміян, АИ Смиян
Сумський державний університет, 2016
2016
Особливості клінічного перебігу ГРВІ у дітей у поєднанні з аденоїдними вегетаціями
ЄВ Дмітрова, ЕВ Дмитрова
Сумський державний університет, 2015
2015
Верифікація збудників ГРВІ серед дитячого населення м. Сум за епідсезон 2014 року
ОІ Сміян, АИ Смиян, ЄВ Дмітрова
Сумський державний університет, 2015
2015
Клінічні особливості перебігу гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей у поєднанні з патологією глоткового мигдалика
ОІ Сміян, ЄВ Дмітрова, ОГ Васильєва
ScienceRise. Medical science, 68-74, 2015
2015
Захворювання шлунково-кишкового тракту в дітей
ОІ Сміян, АИ Смиян, ТП Бинда, ТП Бында, ПІ Січненко, ПИ Сичненко, ...
Вид-во СумДУ, 2015
2015
Досвід застосування оригінального препарату ізоприназин (інозин пранобекс) у терапії респіраторних вірусних інфекцій в дітей з лихоманкою
ОІ Сміян, АИ Смиян, ТП Бинда, ТП Бында, ЄВ Дмітрова
Сумський державний університет, 2013
2013
Современные этиопатогенетические и клинико-диагностические особенности течения острых респираторных вирусных инфекций у детей
ОІ Сміян, ТП Бинда, ЄВ Дмітрова, ВА Сухарєва
Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований 1 (3), 328-336, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15