Иван Викторович Заюков
Иван Викторович Заюков
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток механізму взаємодії ринку праці і професійної освіти України
ГВ Ярошенко, ІВ Заюков
Україна: аспекти праці, 25-29, 2007
372007
Компоненти сучасної демографічної кризи в Україні та їх вплив на трудовий потенціал
І Заюков
Україна: аспекти праці 4, 41-46, 2008
212008
Розвиток професійного навчання кадрів на виробництві
ІВ Заюков, НО Коваль
Материалы III международной научно-практической конференции "Дни науки …, 2007
202007
Проблеми та перспективи розвитку в Україні професійного навчання кадрів на виробництві
І Заюков, Н Коваль
Економіка України, 80-87, 2008
192008
Сучасні підходи до професійної підготовки економічно активного населення як складової інноваційного розвитку економіки України
ВР Сердюк, ІВ Заюков
Універсум-Вінниця, 2007
172007
Проблеми та перспективи зайнятості інвалідів в Україні
ІВ Заюков, О Стахов
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 2015
122015
Напрями мінімізації впливу економічної кризи на реалізацію трудового потенціалу
ЛС Лісогор, ІВ Заюков
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 22-26, 2009
92009
Продуктивність праці в контексті забезпечення інноваційного розвитку економіки України
ІВ Заюков
Економіка: реалії часу, 236-242, 2015
82015
Організаційно-економічний механізм реалізації інноваційних методів професійного навчання економічно активного населення
ІВ Заюков
Національна академія наук України, Інститут демографії та соціальних досліджень, 2006
72006
Педагогічні та соціально-економічні аспекти самозбереження здоров’я зайнятого населення України
ОВ Кобилянський, ІВ Заюков
Педагогіка безпеки, 2016
62016
Посилення ролі менеджменту підприємства в забезпеченні здоров'я зайнятого населення України
ОВ Кобилянський, ІВ Заюков
Комунальне господарств міст, 225-228, 2015
62015
Територіальні особливості самооцінки здоров’я населенням України
ІВ Заюков
Стратегічні пріоритети. Серія:: Політика, 55-62, 2016
52016
Проблеми та перспективи зайнятості молоді України
ІВ Заюков
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 107-112, 2014
52014
Узгодженість критеріїв підготовки менеджерів з вимогами ринку праці
МІ Небава, ІВ Заюков
Матеріали МНПК "Модернізація структури та змісту підготовки фахівців з …, 2013
42013
Освіта та наука - головні чинники людського розвитку України
ІВ Заюков
Вісник Хмельницького національного університету, 72-74, 2009
42009
Оцінка економічних втрат через передчасну смертність населення України працездатного віку
ІВ Заюков
Вісник Вінницького політехнічного інституту.№ 5: 25-32., 2018
32018
Дослідження впливу соціально-економічних, медико-демографічних факторів на рівень здоров’я населення працездатного віку
ІВ Заюков
Вісник Вінницького політехнічного інституту.№ 6: 34-40., 2017
32017
Аналіз неформальної зайнятості молоді в Україні
ІВ Заюков
Часопис економічних реформ, 86-92, 2014
32014
Оцінювання якості основних фондів лікувальнопрофілактичних закладів
ІВ Алєксєєв, АВ Бондар
Технологический аудит и резервы производства 3 (2 (11)), 2013
32013
Трудовий потенціал України як важлива складова людського розвитку
ІВ Заюков
Зайнятість та ринок праці, 139-158, 2009
32009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20