Иван Викторович Заюков
Иван Викторович Заюков
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток механізму взаємодії ринку праці і професійної освіти України
ГВ Ярошенко, ІВ Заюков
Україна: аспекти праці, 25-29, 2007
392007
Розвиток професійного навчання кадрів на виробництві
ІВ Заюков, НО Коваль
Материалы III международной научно-практической конференции "Дни науки …, 2007
202007
Компоненти сучасної демографічної кризи в Україні та їх вплив на трудовий потенціал
І Заюков
Україна: аспекти праці, 41-46, 2008
182008
Проблеми та перспективи розвитку в Україні професійного навчання кадрів на виробництві
І Заюков, Н Коваль
Економіка України, 80-87, 2008
182008
Сучасні підходи до професійної підготовки економічно активного населення як складової інноваційного розвитку економіки України
ВР Сердюк, ІВ Заюков
Універсум-Вінниця, 2007
142007
Проблеми та перспективи зайнятості інвалідів в Україні
ІВ Заюков, О Стахов
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 2015
112015
Напрями мінімізації впливу економічної кризи на реалізацію трудового потенціалу
ЛС Лісогор, ІВ Заюков
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 22-26, 2009
82009
Організаційно-економічний механізм реалізації інноваційних методів професійного навчання економічно активного населення
ІВ Заюков
Національна академія наук України, Інститут демографії та соціальних досліджень, 2006
72006
Продуктивність праці в контексті забезпечення інноваційного розвитку економіки України
ІВ Заюков
Економіка: реалії часу, 236-242, 2015
62015
Узгодженість критеріїв підготовки менеджерів з вимогами ринку праці
МІ Небава, ІВ Заюков
Матеріали МНПК "Модернізація структури та змісту підготовки фахівців з …, 2013
42013
Освіта та наука - головні чинники людського розвитку України
ІВ Заюков
Вісник Хмельницького національного університету, 72-74, 2009
42009
Педагогічні та соціально-економічні аспекти самозбереження здоров’я зайнятого населення України
ОВ Кобилянський, ІВ Заюков
Педагогіка безпеки, 2016
32016
Територіальні особливості самооцінки здоров’я населенням України
ІВ Заюков
Стратегічні пріоритети. Серія:: Політика, 55-62, 2016
32016
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір
Е Лібанова, Т Боліла, Ю Горемикіна, О Грішнова, Т Драгунова, ...
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 167-182, 2008
32008
Оцінка впливу освіти на формування ринку праці України
ІВ Заюков
Демографія та соціальна економіка, 225-233, 2007
32007
Продуктивность труда в контексте обеспечения инновационного развития экономики Украины.
ИВ Заюков
Экономика: реалии времени, 2015
22015
Проблеми та перспективи зайнятості молоді України
ІВ Заюков
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 107-112, 2014
22014
Мотивація працівників до дотримання безпечних умов праці в галузі будівництва
ІВ Заюков
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 18-23, 2011
22011
Перспективи розвитку професійно-технічної освіти в умовах демографічної кризи
ІВ Заюков
Матеріали VII ВНП-інтернет конференції "Сучасна наука в мережі інтернет", 35-37, 2011
2*2011
Дослідження тривалості економічно активного життя населення в аспекті оцінки трудового потенціалу України
ІВ Заюков
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 80-84, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20