Ковтуненко Ксения Валерьевна, Kovtunenko KV
Ковтуненко Ксения Валерьевна, Kovtunenko KV
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Інтелектуальний потенціал як головний чинник формування інтелектуального капіталу
СВ Філіппова, КВ Ковтуненко
Видавництво Львівської політехніки, 2013
22*2013
Теоретико-методологічні засади формування інтелектуального капіталу інноваційно-активного промислового підприємства в умовах стратегічних змін
КВ Ковтуненко
Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2014. – 496 с., 2014
192014
Інноваційний процес та інноваційна діяльність як рушійна сила формування інтелектуального капіталу промислового підприємства
КВ Ковтуненко
Економіка. Управління. Інновації, 2013
152013
Основні підходи до формування інтелектуального капіталу: зміст та роль в інноваційному розвитку підприємства
КВ Ковтуненко
Економіка розвитку, 59-62, 2013
152013
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
КВ Ковтуненко, ТО Кучеренко
12*2014
Інноваційна інфраструктура: напрями розвитку та участь держави
КВ Ковтуненко, ЮВ Ковтуненко
Видавництво Львівської політехніки, 2012
122012
Інноваційна діяльність промислових підприємств України: стан і перспективи розвитку
КВ Ковтуненко, ОВ Нестеренко
Економічний форум, 17-23, 2017
92017
Закономірності та основні домінанти розвитку машинобудівних підприємств в умовах стратегічних змін
K Kovtunenko
Економічний часопис-ХХІ, 75-78, 2013
92013
Диверсифікація діяльності виробничого підприємства в умовах глобалізаційних змін
КВ Ковтуненко, РМ Сапожніков
Бізнес Інформ, 153-158, 2016
72016
Економічне оцінювання інноваційної діяльності промислового підприємства: своєчасність процесу та достовірність результату : [моногр.]
КВ Ковтуненко, Шацкова, Л.П.
Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015
7*2015
Формування системи управлінського обліку та аналізу в процесі динамічного управління [моногр.]
ГБ Свінарьова
ГБ Свінарьова, СВ Філиппова–Донецьк: Видво «Ноулідж»(донецьке відділення), 2012
72012
Організаційно-економічне забезпечення комерціалізації результатів науково-технічних досліджень вищих навчальних закладів та їх наукових підрозділів, що сприяє інноваційному …
СВ Філиппова, КВ Ковтуненко, та ін.
Донецьк: Вид-во «Ноулідж, 2012
7*2012
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
КВ Ковтуненко, ЮВ Гутарева, ЯВ Шаповал
72012
Організаційно-економічні засади детінізації економіки України
ОМ Подмазко
ОМ Подмазко.–Одеса, 2015.–230с, 2015
62015
Сутність та роль інтелектуального капіталу
КВ Ковтуненко
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 1 (1 …, 2013
62013
Комерціалізація результатів інноваційної діяльності
ОВ Станіславик, КВ Ковтуненко
Праці Одеського політехнічного університету, 301-306, 2011
6*2011
Розвиток бізнесу регіону за рахунок використання кластерних форм виробничих систем
КВ Ковтуненко
Вісник соціально-економічних досліджень.-Одеса: ОДЕУ, 305-309, 2003
62003
Використання краудфандінгу як інструменту фінансування інноваційних проектів
КВ Ковтуненко, ОВ Нестеренко
Інвестиції: практика та досвід, 14-20, 2017
52017
Формування політики детінізації національної економіки [моногр.]
ОМ Подмазко, КВ Ковтуненко
Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015. – 146 с., 2015
52015
Innovative process stages as the basis of an industrial enterprise’s innovative activity
KV Коvtunenkо
Pratsi, 331-335, 2013
52013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20