To edit, sign in as OksanaSharyak12@gmail.com.
Оксана Шаряк
Оксана Шаряк
доцент Львівського національного університету імені Івана Франка
Verified email at lnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості семантики лексичних інновацій
ОМ Шаряк
Українська германістика та діалог культур: матеріали ХХІІ Конф. Асоціації…, 2015
12015
-рематична прогресія як чинник формування оказіональної лексики (на матеріалі німецької мови)
О Шаряк
Мова і культура, 111-117, 2014
12014
Текстові словотвірні конструкції в сучасній німецькій пресі
ОМ Шаряк
Львів, 2015, 0
1
МОЖЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕКСТОВИХ НОВОТВОРІВ
О ШАРЯК
Відповідальна за випуск, 2020
2020
ІНТЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ ВИСЛОВЛЕННЯ І СЛОВОТВІРНЕ НОВАТОРСТВО
ОМ Шаряк
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 194, 2019
2019
Тлумачення терміну" універбація" в сучасному мовознавстві
ОМ Шаряк
Видавничий дім" Гельветика", 2018
2018
ЛЕКСИЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК АКТУАЛІЗАТОРИ ТЕКСТОВИХ КАТЕГОРІЙ
О ШАРЯК
Друкуться за ухвалою вчено ради Кіровоградського державного педагогічного…, 2017
2017
Про синтаксичні витоки динамічного словотвору
ОМ Шаряк
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія…, 2017
2017
Textuelle wortbildungen und ihre syntaktischen ausgangsstrukturen in deutschen pressetexten
О Sharyak
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету…, 2009
2009
Textuelle wortbildungen und ihre syntaktischen ausgangsstrukturen in deutschen pressetexten
О Sharyak
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету…, 2009
2009
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОКАЗІОНАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ У ЗАГОЛОВКАХ КОМЕНТАРІВ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПРЕСИ
O Sharyak
ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11