Підписатись
Тетяна Мартиновська (Martynovska Tetiana, ТЮ Мартыновская )
Тетяна Мартиновська (Martynovska Tetiana, ТЮ Мартыновская )
старший науковий співробітник медицина
Підтверджена електронна адреса в nanu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Онкологическая заболевавмость работников асбестоцементных производств
ДВ Варивончик, ЮИ Кундиев, ЗП Федоренко, ЛО Гулак, ПН Витте, ...
Медицина труда и промышленная экология, 27-33, 2008
142008
Динамика здоровья женщин, занятых в сельском хозяйстве Украины
ЮИ Кундиев, АН Каракашян, МВ Крыжановская, ТР Лепешкина, ...
Медицина труда и промышленная экология, 5-9, 2000
112000
Гигиеническая характеристика условий труда рабочих основных профессий в асбестоцементном производстве Украины
ЮИ Кундиев, ВИ Чернюк, АН Каракашян, ТК Кучерук, ...
Медицина труда и промышленная экология, 21-27, 2008
102008
The role of sleep in the development of burnout, chronic fatigue and biological aging in the day and night workers
N Bobko, V Cherniuk, T Martynovska, D Gadayeva, O Sevriukova
Sleep Medicine 64, S42-S43, 2019
62019
Носительство хлорорганических пестицидов как фактор риска нарушений репродуктивного здоровья женщин
ЮИ Кундиев, АН Каракашян, ТЮ Мартыновская, ВФ Демченко, ...
Журн. АМН Украины 16 (1), 97-106, 2010
62010
Образ жизни и уровень физического здоровья сельских девушек-подростков
Т Мартыновская
Довкілля та здоров,я, 14-18, 2004
62004
Репродуктивное здоровье женщин сельских районов Украины
АН Каракашян, ТР Лепешкина, ТЮ Мартыновская
Медицина труда и промышленная экология, 7-9, 2004
62004
Трудова діяльність і молодь
АЛ Решетюк, АН Каракаш’ян, ГВ Коробейніков, ТЮ Мартиновська, ...
Охорона праці, 42-43, 1999
51999
Гендерні особливості способу життя учнівської молоді
АН Каракашян, ТЮ Мартиновська, ОВ Севрюкова
Гігієна населених місць, 278-282, 2014
42014
ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА OЦIHKA УМОВ ПРАЦІ ТЕЛЕФОНІСТІВ СУЧАСНОГО ЦИФРОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
ВІ Назаренко, ОВ Чебанова, ВГ Мартиросова, АН Каракашян, ...
Український журнал з проблем медицини праці, 49-55, 2007
42007
A retrospective analysis of aborted pregnancy in women engaged in agricultural production in controlled areas of Ukraine
AN Karakashian, VN Chusova, MV Kryzhanovskaia, TR Lepeshkina, ...
Likars' ka Sprava, 40-42, 1997
41997
Состояние здоровья женщин, занятых возделыванием овощных культур на радиоактивно загрязненных территориях .
А Каракашян, Т Лепешкина, Т Мартыновская
Гигиена труда, 39-47, 2000
32000
Роль здорового харчування у підтриманні соціальних аспектів життя молоді
ІП Козярін, ОП Івахно, ЮВ Нємцева, АН Каракашян, ТЮ Мартиновська
Семейная медицина, 77-79, 2013
22013
Chornobyl and reproductive health of a female rural population (an epidemiological study).
YI Kundiev, VI Chernyuk, AN Karakashyan, TY Martynovskaya
Problemy radiatsiinoi medytsyny ta radiobiolohii, 102-118, 2013
12013
Cancer morbidity risks among workers of asbestos-cement productions
AM Nagornaia, DV Varivonchik, K IuI, ZP Fedorenko, EL Gorokh, ...
Meditsina Truda i Promyshlennaia Ekologiia, 27-33, 2008
12008
Effects of night work on chronik fatigue on development and its relation to biological wellbeing in telephonists
V Chernyuk, N Bobko, T Martynovska, D Gadayeva, O Cevriucova
ISC (International Society For Chronobiology), Warsaw, Poland, July 2-5,2019 …, 2019
2019
Sleep complaints and well-being in shiftworkers of different occupational groups
V Chernyuk, N Bobko, V Mazur, T Martynovska, D Gadayeva, ...
Journal of Sleep Research 27, 246, 2018
2018
Гігієнічна оцінка впливу умов праці на робочих місцях працівників вугільної та азбестопереробної промисловості
ТА Андрущенко, ОІ Соловйов, ТЮ Мартиновська, ТС Чуй, ОЕ Гончаров
Український журнал з проблем медицини праці 4, 28-39, 2018
2018
Functioning of cardiovascular system and work place factors of telephone operators in Ukraine
T Martynovska, V Chernyuk, N Bobko, D Gadayeva, T Chuy
Employability in the 21 Century: 2nd International Conference on …, 2018
2018
Умови праці та темпи біологічного старіння
В Чернюк, Н Бобко, В Мазур, Т Мартиновська, Т Діордічук, Д Гадаєва, ...
VII Міжнародний медичний конгрес: «Впровадження сучасних досягнень медичної …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20