Галина Сергіївна Тарасенко (Galyna Tarasenko, Galina Tarasenko, Halina Tarasenko, Halyna Tarasenko)
Галина Сергіївна Тарасенко (Galyna Tarasenko, Galina Tarasenko, Halina Tarasenko, Halyna Tarasenko)
КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"
Verified email at vspu.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Взаємозвязок естетичної та екологiчної пiдготовки вчителя в системі професійної освіти
ГС Тарасенко
Черкаси : Вертикаль, 2006
1132006
Розвиток мовленнєвотворчої діяльності в дошкільному дитинстві
56*2002
Екологічна естетика в системі професійної підготовки вчителя: методологічний аспект
ГС Тарасенко
Вінниця: РВВ ВАТ «Віноблдрукарня 112, 1997
401997
Паросток. Методика гуманістичного виховання молодших школярів засобами природи. 1-4 класи. Посібник для вчителя
ГС Тарасенко
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2003
362003
Формування естетико–екологiчної культури вчителя
ГС Тарасенко
Автореф. дис.... докт. пед. наук, 1996
331996
Українська народна педагогіка: курс лекцій
Кіт, ГГ,Тарасенко ГС
Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського.–Вінниця: Едельвейс і К, 2008
31*2008
Відкрийте дітям дивосвіт природи: порадник для батьків з виховання душі і серця дитини
H Tarasenko, Г Тарасенко
Вінниця, 2008. – 240 с., 2008
27*2008
Дивосвіт. Технологія естетико-екологічного виховання
ГС Тарасенко
К.: Рута 207, 2000
272000
Естетична цінність природи в системі стратегічних орієнтирів екологічного виховання
ГС Тарасенко
Педагогіка і психологія, 170-177, 1997
201997
Виховний процес у контексті оновлення парадигмальних підходів до сучасної освіти
ГС Тарасенко
Сучасні інформаційні технології навчання в підготовці фахівців: методологія …, 2010
192010
Нові підходи до виховання дітей і молоді в контексті культурологічної парадигми освіти
ГС Тарасенко
Науковий вісник Чернівецького нац. університету ім. Федьковича. Серія …, 2005
162005
Виховний потенціал учителя в контексті його професійної культури
Г Тарасенко, H Tarasenko
Рідна мова : освітній квартальник Українського вчительського товариства у …, 2012
132012
Інтегративність естетико-професійної підготовки вчителя як соціально важливий результат гуманітаризації вищої педагогічної освіти
ГС Тарасенко
Сучасні інформаційні технології навчання в підготовці фахівців: методологія …, 2006
132006
Аксіологічний підхід до інтеграції мистецьких дисциплін у контексті гуманітаризації вищої освіти
ГС Тарасенко, БІ Нестерович
ВІСНИК Житомирського державного університетуту., 12-15, 2005
132005
Навчаємо пізнавати природу. Позакласна виховна робота з молодшими школярами
ГС Тарасенко
Харків : Видавнича група “Основа”, 2008
92008
Дивосвіт: уроки естетико-екологічної культури на матеріалах українознавства
ГС Тарасенко
К.: МПП Центр «Київ, 1995
91995
Роль гносеологічної функції мистецтва в професійній підготовці вчителя початкових класів
ГС Тарасенко
Сучасні інформаційні технології навчання в підготовці фахівців: методологія …, 2009
82009
Професійна культура вчителя: досвід дефінітивного аналізу
ГС Тарасенко
Культура і вчитель : збірник наук.-методичних праць. – Вінниця : ВДПУ ім. М …, 2003
82003
Формирование у младших школьников эстетического отношения к природе: Дисс...канд.пед.наук.- 13.00.01
ГС Тарасенко
–К., 1985.–233 с, 1985
81985
Екологія дитинства: полілог науково-педагогічних підходів
Г Тарасенко
Дошкільне виховання, 3-4, 2014
72014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20