Галина СергіївнаТарасенко /Galina Tarasenko, Halyna Tarasenko orcid.org/0000-0001-9394-2600
Галина СергіївнаТарасенко /Galina Tarasenko, Halyna Tarasenko orcid.org/0000-0001-9394-2600
КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти"
Підтверджена електронна адреса в vspu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Взаємозвязок естетичної та екологiчної пiдготовки вчителя в системі професійної освіти
ГС Тарасенко
Черкаси : Вертикаль, 2006
1402006
Розвиток мовленнєвотворчої діяльності в дошкільному дитинстві
76*2002
Екологічна естетика в системі професійної підготовки вчителя: Монографія
ГС Тарасенко
Вінниця: РВВ ВАТ «Віноблдрукарня 112, 1997
471997
Українська народна педагогіка: курс лекцій
Кіт, ГГ,Тарасенко ГС
Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського.–Вінниця: Едельвейс і К, 2008
43*2008
Формування естетико–екологiчної культури вчителя
ГС Тарасенко
Автореф. дис.... докт. пед. наук, 1996
381996
Дивосвіт. Технологія естетико-екологічного виховання
ГС Тарасенко
К.: Рута 207, 2000
352000
Відкрийте дітям дивосвіт природи: порадник для батьків з виховання душі і серця дитини
H Tarasenko, Г Тарасенко
Вінниця, 2008. – 240 с., 2008
33*2008
Педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей вищих закладів освіти
РО Гришкова
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2000
322000
Естетична цінність природи в системі стратегічних орієнтирів екологічного виховання
ГС Тарасенко
Педагогіка і психологія, 170-177, 1997
281997
Виховний процес у контексті оновлення парадигмальних підходів до сучасної освіти
ГС Тарасенко
Сучасні інформаційні технології навчання в підготовці фахівців: методологія …, 2010
272010
Паросток. Методика гуманістичного виховання молодших школярів засобами природи. 1-4 класи. Посібник для вчителя
ГС Тарасенко
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2003
212003
Виховний потенціал учителя в контексті його професійної культури
Г Тарасенко, H Tarasenko
Рідна мова : освітній квартальник Українського вчительського товариства у …, 2012
172012
Нові підходи до виховання дітей і молоді в контексті культурологічної парадигми освіти
ГС Тарасенко
Науковий вісник Чернівецького нац. університету ім. Федьковича. Серія …, 2005
172005
Аксіологічний підхід до інтеграції мистецьких дисциплін у контексті гуманітаризації вищої освіти
ГС Тарасенко, БІ Нестерович
ВІСНИК Житомирського державного університетуту., 12-15, 2005
172005
Інтегративність естетико-професійної підготовки вчителя як соціально важливий результат гуманітаризації вищої педагогічної освіти
ГС Тарасенко
Сучасні інформаційні технології навчання в підготовці фахівців: методологія …, 2006
152006
Професійна культура вчителя: досвід дефінітивного аналізу
ГС Тарасенко
Культура і вчитель : збірник наук.-методичних праць. – Вінниця : ВДПУ ім. М …, 2003
152003
Навчаємо пізнавати природу. Позакласна виховна робота з молодшими школярами
ГС Тарасенко
Харків : Видавнича група “Основа”, 2008
132008
Дивосвіт: уроки естетико-екологічної культури на матеріалах українознавства
ГС Тарасенко
К.: МПП Центр «Київ, 1995
131995
Формирование у младших школьников эстетического отношения к природе: Дисс...канд.пед.наук.- 13.00.01
ГС Тарасенко
–К., 1985.–233 с, 1985
101985
Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти
ГС Тарасенко, ( ред)
Київ : Вид.дім «Слово», 2010
92010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20