Приступа Тетяна Іванівна
Приступа Тетяна Іванівна
Подільський державний аграрно-технічний університет
Підтверджена електронна адреса в pdatu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Деякі роздуми про холестерол
ВВ Данчук, ОВ Данчук, ТІ Приступа
Ветеринарна медицина України, 26-28, 2013
72013
Гематологічні показники у поросят-сисунів при введенні наноаквахелатів Феруму
ВВ Данчук, ВГ Каплуненко, ОВ Данчук, ТІ Приступа
Наук. вісник Луган. нац. аграр. ун-ту: Серія «Ветеринарні науки».–Луганськ …, 2012
42012
Пероксидне окиснення ліпідів та активність системи антиоксидантного захисту в організмі свиней з різними типами вищої нервової діяльності
ОВ Данчук, АВ Данчук
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2018
22018
Динаміка холестеролу ліпопротеїдів у крові поросят-сисунів при введенні препаратів Fe
ВВ Данчук, ТІ Приступа, ОІ Поліщук
Ветеринарна біотехнологія, 117-122, 2013
22013
Взаємозв’язки вмісту кортизолу в крові свиней із активністю системи антиоксидантного захисту за технологічного стресу
ОВ Данчук., ВІ Карповський, РВ Постой, ТІ Приступа
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету 45 (3), 2017
12017
«Показники обміну холестеролу в організмі свиней за впливу нанохелатів та міцелярної форми токоферолу».
ОВД В.В. Данчук., М.Р. Клюцук., Т.І. Приступа., Л.Б. Савчук.
Журнал-Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. 34 (2), 34-38, 2017
1*2017
ПОКАЗНИКИ ОБМІНУ ХОЛЕСТЕРОЛУ У ОРГАНІЗМІ ПОРОСЯТ ЗА ВВЕДЕННЯ ЦИТРАТУ ФЕРУМУ
ОВ Данчук, АВ Данчук
Харківська державна зооветеринарна академія, 2017
12017
Кількість еритроцитів та вміст гемоглобіну у крові поросят-сисунів при введенні наноаквахелатів Феруму
ВВ Данчук, ТІ Приступа
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна …, 2015
12015
Динамика холестерола и триацилглицерола в крови поросят в зависимости от концентрации железа в организме
ВВ Данчук, ТІ Приступа
Национальной академии наук Беларуси по животноводству., 325–329., 2014
12014
Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів та активність систем антиоксидантного захисту у поросят-сисунів під впливом препаратів Fe
ОВ Данчук, АВ Данчук
Сумський національний аграрний університет, 2013
12013
Рухова активність поросят-сисунів за введення сполук феруму
ТІ Приступа, ВВ Данчук, ОВ Данчук, ВГ Каплуненко
Науковий вісник ветеринарної медицини, 60-62, 2013
12013
Регуляція інтенсивності гемопоезу та концентрації інсуліну в крові поросят-сисунів наносполуками Феру
ВГПТІ Данчук В. В, Каплуненко
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно- технічного …, 2012
12012
"Спосіб обробки інкубаційних яєць перепелів"
ТІ Приступа, ВВ Данчук, ВА Добровольський
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми …, 2018
2018
АКТИВНІСТЬ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У КРОЛІВ ПІД ВПЛИВОМ ПЕРОКСИДУ ГІДРОГЕНУ
Є Пливанюк, М Клюцук, Т Приступа
Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції, 2018
2018
Вміст триацилгліцеролів в сироватці крові свиней за впливу нанопрепарату Zn, Fe, Ge і міцелярної форми токоферолу
Данчук В.В. Клюцук М.Р. Приступа Т.І.
Інститут біології тварин, НААН, 2017
2017
Взаимосвязь и влияние основных характеристик корковых процессов на активность каталазы в эритроцитах свиней
ПТИ А.В. Данчук, В.И. Карповский, В.О. Трокоз, Р.В. Постой
Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н. Вышелесского, 2017
2017
Динаміка рухової активності свиней за впливу акванано хелатів та міцелярної форми токоферолу
ВВ Данчук, МР Клюцук, ТІ Приступа, ЛБ Савчук
Науковий вісник, С. 93-99, 2017
2017
Рухова активність та продуктивність свиней та їх корекція
ВВ Данчук, МР Клюцук, ТІ Приступа, ВА Добровольський
Біологія тварин, 131-131, 2016
2016
Фізіологічна активність і продуктивність молодняка сільськогосподарських тварин при застосуванні нанопрепаратів
ВВ Данчук, ВГ Каплуненко, ОВ Данчук, ТІ Приступа, ТС Токарчук, ...
Фізіологічний журнал. 61 (3), 127–128, 2015
2015
Інтенсивність гемопоезу у організмі поросят під впливом нанопрепарату Fe.
ВВ Данчук, ТІ Приступа, МР Клюцук
Фізіологічний журнал 61 (3), 128-129., 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20