Підписатись
Приступа Тетяна Іванівна
Приступа Тетяна Іванівна
Подільський державний аграрно-технічний університет
Підтверджена електронна адреса в pdatu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Деякі роздуми про холестерол
ВВ Данчук, ОВ Данчук, ТІ Приступа
Ветеринарна медицина України, 26-28, 2013
112013
Пероксидне окиснення ліпідів та активність системи антиоксидантного захисту в організмі свиней з різними типами вищої нервової діяльності
ОВ Данчук, АВ Данчук
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2018
82018
Гематологічні показники у поросят-сисунів при введенні наноаквахелатів Феруму
ВВ Данчук, ВГ Каплуненко, ОВ Данчук, ТІ Приступа
Наук. вісник Луган. нац. аграр. ун-ту: Серія «Ветеринарні науки».–Луганськ …, 2012
72012
Пероксидне окислення ліпідів та активність систем антиоксидантного захисту у поросят-сисунів під впливом препаратів заліза
ОВ Данчук, ТІ Приступа, ВВ Данчук, ЮТ Андріїшин, ...
Свинарство, 89-93, 2013
62013
Динаміка холестеролу ліпопротеїдів у крові поросят-сисунів при введенні препаратів Fe
ВВ Данчук, ТІ Приступа, ОІ Поліщук
Ветеринарна біотехнологія, 117-122, 2013
52013
Кількість еритроцитів та вміст гемоглобіну у крові поросят-сисунів при введенні наноаквахелатів Феруму
ВВ Данчук, ТІ Приступа
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна …, 2015
32015
Динамика холестерола и триацилглицерола в крови поросят в зависимости от концентрации железа в организме
ВВ Данчук, ТІ Приступа
Национальной академии наук Беларуси по животноводству., 325–329., 2014
32014
Рухова активність поросят-сисунів за введення сполук феруму
ТІ Приступа, ВВ Данчук, ОВ Данчук, ВГ Каплуненко
Науковий вісник ветеринарної медицини, 60-62, 2013
32013
Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів та активність систем антиоксидантного захисту у поросят-сисунів під впливом препаратів Fe
ОВ Данчук, ТІ Приступа, ВВ Данчук, ЮТ Андріїшин, ...
Сумський національний аграрний університет, 2013
22013
Регуляція інтенсивності гемопоезу та концентрації інсуліну в крові поросят-сисунів наносполуками Феру
ВГПТІ Данчук В. В, Каплуненко
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно- технічного …, 2012
2*2012
Взаємозв’язки вмісту кортизолу в крові свиней із активністю системи антиоксидантного захисту за технологічного стресу
ОВ Данчук., ВІ Карповський, РВ Постой, ТІ Приступа
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету 45 (3), 2017
12017
«Показники обміну холестеролу в організмі свиней за впливу нанохелатів та міцелярної форми токоферолу».
ОВД В.В. Данчук., М.Р. Клюцук., Т.І. Приступа., Л.Б. Савчук.
Журнал-Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. 34 (2), 34-38, 2017
1*2017
ПОКАЗНИКИ ОБМІНУ ХОЛЕСТЕРОЛУ У ОРГАНІЗМІ ПОРОСЯТ ЗА ВВЕДЕННЯ ЦИТРАТУ ФЕРУМУ
ВВ Данчук, ВГ Каплуненко, ОВ Данчук, ТІ Приступа
Харківська державна зооветеринарна академія, 2017
12017
АНТИБІОТИКИ ТА АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ МОЛОКА
В Данчук, В Трач, Т Приступа, М Клюцук, В Добровольський, Л Савчук, ...
Одеський державний аграрний університет, 2021
2021
МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У ТВАРИН
В Данчук, Т Приступа, М Клюцук, О Данчук
Одеський державний аграрний університет, 2020
2020
"Спосіб обробки інкубаційних яєць перепелів"
ТІ Приступа, ВВ Данчук, ВА Добровольський
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми …, 2018
2018
Визначення рівня економічної безпеки україни у виробничій сфері
Т Приступа
Тернопіль: СМП «Тайп», 2017
2017
Вміст триацилгліцеролів в сироватці крові свиней за впливу нанопрепарату Zn, Fe, Ge і міцелярної форми токоферолу
Данчук В.В. Клюцук М.Р. Приступа Т.І.
Інститут біології тварин, НААН, 2017
2017
Взаимосвязь и влияние основных характеристик корковых процессов на активность каталазы в эритроцитах свиней
ПТИ А.В. Данчук, В.И. Карповский, В.О. Трокоз, Р.В. Постой
Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н. Вышелесского, 2017
2017
Динаміка рухової активності свиней за впливу акванано хелатів та міцелярної форми токоферолу
ВВ Данчук, МР Клюцук, ТІ Приступа, ЛБ Савчук
Науковий вісник, С. 93-99, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20