Іванченко Евгенія Вікторівна
Іванченко Евгенія Вікторівна
Национальный авиационный университет, кафедра безпеки інформаційних
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделі еталонів лінгвістичних змінних для систем виявлення та ідентифікації порушника інформаційної безпеки
В Волянська, А Гізун, В Гнатюк
Безпека інформації, 13-21, 2013
72013
Основні параметри для ідентифікації порушника інформаційної безпеки
АІ Гізун, ВВ Волянська, ВО Риндюк, СО Гнатюк
Захист інформації, 66-74, 2013
72013
Базова архітектура експертної системи прогнозування та попередження кризових ситуацій
ЄВ Іванченко, ОВ Гавриленко, АІ Гізун
Захист інформації 14 (3 (56)), 94-98, 2012
72012
Сучасні підходи до захисту інформаційних ресурсів для забезпечення безперервності бізнесу
АІ Гізун
Матеріали Х Міжнародної науково–технічної конференції «АВІА–2011».–К.: НАУ …, 2011
52011
Евристичні правила на основі логіко-лінвистичних зв'язок для виявлення та ідентифікації порушника інформаційної безпеки
АО Корченко, АІ Гізун, ВВ Волянська, ОВ Гавриленко
Захист інформації 15 (3), 251-257, 2013
42013
Метод мережево-центричного моніторингу кіберінцидентів в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах
ОГ Корченко, ВО Гнатюк, ЄВ Іванченко, СО Гнатюк, НА Сєйлова
Захист інформації, 229-247, 2016
32016
Огляд систем виявлення вторгнень на основі honeypot-технологій
В Волянська, А Гізун, В Гнатюк
Безпека інформації, 75-79, 2012
22012
Метод оцінювання ефективності обробки кіберінцидентів центрами CSIRT
М Віноградов, Є Іванченко, В Гнатюк
Безпека інформації, 56-62, 2017
12017
Методи перехоплення інформації у системах квантової криптографії
ІД Горбенко, ЄВ Іванченко, СВ Карпенко, СО Гнатюк
Захист інформації 13 (2 (51)), 2011
12011
Менеджмент інформаційної безпеки: навчальний посібник для студентів спеціальності 125" Кібербезпека"
МЄ Шелест, ОГ Корченко, ЄВ Іванченко, ЮМ Ткач, СВ Казмірчук
Ніжин: ФОП Лук’яненкоВ. В. ТПК «Орхідея»,, 2019
2019
Ознакова класифікація архітектур хмарних сервісів
ЄВ Іванченко, ІС Іванченко, СВ Казмірчук, ОА Шаховал
Моделювання та інформаційні технології, 67-74, 2018
2018
Оцінка показників якості системи управління захистом інформаційних ресурсів
ЄВ Іванченко, ВД Козюра, ВО Хорошко
Інформаційна безпека людини, суспільства, держави, 23-39, 2015
2015
Алгоритм прогнозирования технического состояния комплексных систем защиты информации
Е Иванченко, В Хорошко, Ю Хохлачева, Є Іванченко, В Хорошко, ...
НТУУ" КПІ", 2013
2013
Методи перехоплення iнформацiї у системах квантової криптографiї
ІД Горбенко, ЄВ Іванченко, СВ Карпенко, СО Гнатюк
Захист інформації, 121-129, 2011
2011
Модели перехвата информации в системах квантовой криптографии
ІД Горбенко, ЄВ Іванченко, СВ Карпенко, СО Гнатюк
Захист iнформацii 13 (2), 131-139, 2011
2011
СТАНДАРТИЗАЦІЯ СИСТЕМ, КОМПЛЕКСІВ ТА ЗАСОБІВ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ПОСТ-КВАНТОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
АО Корченко, ЄВ Іванченко, НВ Кошкіна, ОО Кузнецов, ОГ Качко, ...
Захист інформації 22 (4), 227-262, 0
Безпека комп’ютерних мереж та Інтернет
В Чуприн, В Вишняков, М Пригара, Р Одарченко, О Скульська, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17